Сан-Франциський мирний договір 1951 р.

Дипломатія Японії на рубежі ХХ-XXI ст. дійсно переживала глибокі зміни. Функції дипломатії, які раніше були фактично прерогативою зовнішньополітичних відомств і в основному здійснювалися посольствами, змушені в силу повоєнних обставин реалізуватися в іншому напрямі. Встав як ніколи гостро питання про координацію дій різних структур і організацій. Першим найважливішим подією, намітити курс на стратегічне взаємодія, стала поразка Японії у Другій світовій війні. У результаті цієї поразки японська політика, включаючи зовнішню, виявилася тотально і, безумовно, скомпрометована. Вона перебувала в стані війни з більшістю країн світу, де її представники були інтерновані. Японії треба було реабілітувати себе в очах, як окремих країн, так і світової спільноти. Поряд із забезпеченням успішного економічного відновлення та розвитку це стало головним завданням її повоєнної політики. Не випадково саме цей момент був обраний Сполученими Штатами для зміцнення своєї присутності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

США зіграли ключову роль у повоєнній «реабілітації» Японії, в результаті якої країна уклала мирний договір з 48 країнами – колишніми військовими супротивниками, крім СРСР і країн комуністичного блоку.

Військовий внесок Японії у «стримуванні» Радянського Союзу визначався участю в системі безпеки з США, власними збройними силами та наданням японських територій для розміщення американських баз.

У спільній японо-американської декларації з безпеки – альянс на ХХI століття – національні політики двох держав орієнтовані на відстоювання свободи, демократії і поваги до прав людини.

Географічна сфера національних інтересів США збіглася із зоною дії японської політики національної безпеки, що припускає використання всіх коштів політики, включаючи військові засоби, для захисту територіальної цілісності, суверенітету та ідеологічних цінностей не тільки власної держави, але і всього світу, точніше тієї її частини, яка будується на капіталістичній основі. Відповідно, будь-яка протидія або незгоду з цінностями цієї системи розглядається як загроза безпеці Японії або США. Отже, суб’єкти такої протидії перетворюються в об’єкти політики безпеки Японії або США як військових союзників.

Відмінна риса нової схеми оборони – умови, пов’язані з реагування на агресію. Відповідно до колишньою схемою Японія повинна була відображати обмежену, маломасштабную агресію самостійно, поодинці. Згідно ж з новою схемою, у разі надзвичайного стану, викликаного прямий агресією, Японія повинна відображати її у взаємодії зі Сполученими Штатами.

Відрізняються специфічною рисою і нові керівні принципи оборони. Відповідно до колишніми надання Японією послуг збройним силам США у разі виникнення надзвичайного стану за межами Японії, але в межах Далекого Сходу визначалося японо-американським Договором про забезпечення безпеки і пов’язаними з ним угодами. Абсолютне панування в сфері забезпечення безпеки – відправний пункт всіх шукань Сполучених Штатів. Це панування в «тихоокеанської» Азії сьогодні особливо очевидно. Тут вони правлять безроздільно, володіють переважною військовою могутністю і постійно готові до втручання.

Перший проект мирного договору з Японією США розробили в березні 1951 р. Даллес вважав, що окупована Японія недостатньо ефективно виконує функції перевалочної бази для американської армії, що воювала на Корейському півострові, і наполягав на якнайшвидшому наданні їй незалежності.

Сподіваючись, що СРСР утримається від участі в мирній конференції з Японії, США і Великобританія оголосили, що вони скликають в Сан-Франциско представників довільно відібраних ними країн не для обговорення мирного договору, а лише для його схвалення і підписання. Вносити будь-які поправки до тексту договору, складеного Сполученими Штатами й Англією, не допускалося. 8 вересня 1951 відбулася церемонія укладення мирного договору з Японією. Радянський Союз, Польща та Чехословаччина відмовились поставити свої підписи під цим документом. А. Громико назвав цей мирний договір сепаратної угодою між США та Японією.

Однак для Токіо і Вашингтона Сан-Франциський мирний договір став результатом компромісу. Правлячі кола Японії в результаті тривалих закулісних маневрів домоглися юридичної припинення окупації і передачі в їхні руки всієї повноти влади в країні. За це їм довелося піти на ряд серйозних поступок Сполученим Штатам в політичній і військовій областях, зокрема погодитися з необмеженим будь-якими строками перебуванням американських військ на японській території.

Довоєнна дипломатія Японії має в своєму активі ряд безсумнівних досягнень. Склався численний і добре підготовлений дипломатичний корпус, успішно представляв країну за кордоном, у тому числі в міжнародних організаціях, і захищав її інтереси. Японія встановила міцні зв’язки з багатьма країнами, виступаючи або як «старший», або як рівноправний партнер. Рішення або, принаймні, обговорення глобальних проблем не обходилося без її участі. Статус Японії як світової держави був визнаний тим, що вона стала постійним членом Ради Ліги Націй, а її представник – одним з постійних заступників генерального секретаря Ліги. У результаті військової поразки Японія всього цього втратила. Її політика, включаючи зовнішню, була тотально і, безумовно, скомпрометована.

Її керівники постали перед судом як військові злочинці, а дипломатичний корпус і державний апарат зазнали чисток. Вона перебувала в стані війни з більшістю країн світу, де її представники були інтерновані. Японії треба було реабілітувати себе в очах, як окремих країн, так і світової спільноти. Поряд із забезпеченням успішного економічного відновлення та розвитку це стало головним завданням її повоєнної політики.

Першим досягненням Японії було укладення мирного договору з 48 країнами – колишніми військовими супротивниками, крім СРСР і країн комуністичного блоку. Війна була формально закінчена, Японія визнала свою відповідальність і погодилася на відповідну компенсацію (у вигляді передачі територій, виплати репарацій і т.д.). Підписання договору дозволило їй відновити дипломатичні відносини з цими країнами, а завершення періоду військової окупації формально повернуло японської дипломатії її самостійність і повноту функцій.

Формально «реабілітація» Японії у світі розпочалася з Сан-франциського договору, але фактично їй передувала нормалізація відносин з США, здійснена головним чином зусиллями прем’єр-міністра С. Йосіди, колишнього кадрового дипломата з понад тридцятирічним стажем. Дотримувався однозначно проамериканських поглядів, Йосіда був ідеальною кандидатурою на посаду «окупаційного» прем’єра і зміг встановити хороші особисті стосунки з Дугласом Макартуром і Аленом Даллесом. Він зорієнтував зовнішньополітичний курс Японії на військовий і політичний союз з США, оформлений «договором безпеки» 1951 р. Йосіда реабілітував Японію в очах «вільного світу», але незабаром цього стало недостатньо. Крім того, це ще не відкривало їй шлях до Організації Об’єднаних Націй.

Його наступник на посту глави уряду І. Хатояма дотримувався дещо інший орієнтації, хоча, зрозуміло, не міг відмовитися від дістався йому спадщини. Крім того, посада міністра закордонних справ при ньому беззмінно займав проамериканськи налаштований ветеран японської дипломатії М. Сігеміцу.

Головними досягненнями тандему Хатояма – Cігеміцу стали відновлення дипломатичних відносин з СРСР та європейськими соціалістичними країнами, початок неофіційною нормалізації відносин з КНР і, нарешті, прийняття Японії в ООН.

Японо-американський «договір безпеки» 1960 р.

Всю другу половину минулого століття і до нинішніх днів центральне місце в зовнішній політиці Японії залишаються відносини із Сполученими Штатами Америки. Специфічний характер цього союзу, оформленого підписанням двосторонніх договорів, спочатку «про гарантії безпеки» (1951 р.), а потім нині діючого «про взаємне співробітництво і безпеку» (1960 р.), полягає в тому, що партнером США є країна, яка за наполяганням Вашингтона проголосила у своїй післявоєнною конституцією принципи, що орієнтують її на виключно мирний розвиток. У дев’ятій статті основного закону Японії зафіксована відмова «від війни як суверенного права нації, а також від загрози або застосування збройної сили як засобу вирішення міжнародних суперечок». Більш того, там же міститься обіцянка ніколи не створювати «сухопутні, морські і військово-повітряні сили, так само як і інші засоби ведення війни».

При підписанні мирного Договору був також підписаний Договір про безпеку, в результаті чого:

  • По-перше, Японія, яка після поразки у війні повністю позбулася своїх збройних сил і залишилася практично беззахисною, отримала американську гарантію від радянської агресії, а події на Корейському півострові робили таку агресію цілком можливою;
  • По-друге, більшість країн Азії, а також Австралія і Нова Зеландія, які з’явилися об’єктами японського нападу і відверто побоювалися можливого відродження японського мілітаризму, отримали від Сполучених Штатів гарантії безпеки (заради згоди цих країн з американськими планами щодо Японії США пішли на укладання двостороннього військового угоди з Філіппінами і створення військового союзу з Австралією і Новою Зеландією – АНЗЮС);
  • По-третє, під ефективний контроль було поставлено розвиток японського військового потенціалу;
  • По-четверте, американський «ядерну парасольку» надійно прикрив Японію від комуністичного оточення і дозволив зробити безпрецедентний економічний ривок, що вивів її в першу шеренгу розвинених країн.

У 1960 р. під час офіційного візиту в США прем’єром М. Кісі був підписав новий японо-американський «договір безпеки», розвивав положення колишнього, але підвищив статус Японії від «васала» до молодшого партнера. Підписання та ратифікація договору викликали безпрецедентні політичні хвилювання в Японії, призвели до зриву запланованого візиту в Токіо президента США Д. Ейзенхауера, а потім і до відставки кабінету.

Незважаючи на певні складності, взаємна зацікавленість США і Японії сприяла об’єднанню їхніх позицій у часи «холодної війни». Після поразки СРСР військову співпрацю США і Японії тільки посилювався і набуло нових обрисів.

З одного боку, японське керівництво стало надавати першочергового значення розвитку добрих відносин, відносин плідного економічного співробітництва зі своїми азіатськими сусідами як засобу подолання недовіри з їх боку до Японії, що живиться спогадами про роки другої світової війни, та інтеграції їх у цивільний блок, зосереджений на господарській діяльності і наділений вагомою часткою політичної самостійності.

З іншого боку, враховуючи, перш за все, цілком реальну перспективу перетворення КНР в ядерного гіганта з непередбачуваною зовнішньою політикою, а також зберігається можливість (якою б мізерною вона сьогодні не виглядала) комуністичної реставрації в Росії з усіма її наслідками, керівництво Японії пішло на посилення військового співпраці з США в рамках переглянутої в 1997 році Договору безпеки.

Переглянутий Договір безпеки відбив симптоматичні зрушення в японо-американському військовому союзі: перш за все перехід Японії від статусу молодшого партнера до статусу рівноправного учасника з усіма супутніми цієї трансформації зобов’язаннями.

З точки зору Японського форуму з міжнародних відносин, Договір безпеки в його нинішньому вигляді перекриває потреби оборони власне Японії. Він виростає на важливий механізм двостороннього військового співробітництва та координації в забезпеченні безпеки АТР. США і Японія як би виступають її гарантами.

Само собою зрозуміло, що переглянутий Договір зайвий раз підтвердив на перспективу глибоку зацікавленість Сполучених Штатів у справах цього регіону взагалі. Прагнення Японії спертися на конституцію, щоб не допустити прямого втягування у військові дії, проявилося в 1978 р. були підписані Керівні принципи японо-американського співробітництва в галузі оборони. У цьому документі також було зафіксовано, що створення Японією сприятливих умов для співробітництва в області оборони і надання допомоги США здійснюється “відповідно до японськими законами». Після короткочасного перебування при владі уряду Тандзан Ісібасі новим прем’єром став Нобусуке Кісі.

Зі зміною кабінету в Токіо в 1960 р. збіглося з початком періоду «високих темпів зростання», коли Японія прикувала до себе увагу всього світу, перш за все в економічному плані. Її зовнішньополітична реабілітація в цілому завершилася, і тому у наступні десятиліття світ дивився на японську дипломатію в основному як на «знаряддя економічної експансії», будь то відносини з США, ЄС або країнами Південно-Східної Азії.

Проте зовнішня політика Японії 60-70-х років була бідна яскравими рішеннями і тим більше яскравими діячами. Мабуть, можна виділити лише харизматичного Какуей Танаку, перебування якого на чолі уряду ознаменувалося встановленням дипломатичних відносин з КНР.

Певні зміни намітилися з приходом до влади в 1982 р. Ясухіро Накасоне. Володів безсумнівним потенціал лідера, Накасоне надав зовнішній політиці Японії новий імпульс, поставивши собі завдання привести політичний престиж країни на міжнародній арені у відповідність з її економічною могутністю. Він встановив хороший персональний контакт з Рональдом Рейганом і Михайлом Горбачовим, претендуючи на роль провісника нової ери у відносинах співробітництва «вільного світу» і комуністичного блоку, Сходу і Заходу.

Наступник Накасоне Нобору Такесіта продовжив ту ж зовнішньополітичну лінію, зокрема щодо розвитку співробітництва з країнами Південно-Східної Азії, закріпивши це своєю присутністю на Манільської саміті АСЕАН 1987 р., але розквіт її деякими новими фарбами.

По-перше, це підкреслена увага до європейських країн. По-друге, інтенсивна пропаганда культурної дипломатії і співпраці в області науки і освіти, які Такесіта, виступаючи в Лондоні у травні 1988 р., назвав однією з основ сучасної дипломатії.

Однак рубіж 1988-1989 рр.. став не тільки зміною ер правління, від Сева до Хейсей, а й часом одного з найграндіозніших фінансово-політичних скандалів у післявоєнній історії Японії – справи про незаконний продаж акцій фірми «Рікуруто» багатьом видатним політикам, включаючи всіх лідерів ЛДП, тобто про замаскованої хабарі. Політична криза привів не тільки до відставки Такесіти, але і до поглиблення кризи в керівництві ЛДП.

Всі ці події, самі по собі, зрозуміло, що вплинули на зовнішньополітичну життя Японії, за часом збіглися зі зламом старого світопорядку, який поставив Японію перед абсолютно новими зовнішньополітичними завданнями.

Суперечності в японо-американських відносинах.

Взаємовідносини Сполучених Штатів і Японії впродовж 150 років завжди відрізнялися суперечливістю. Однак практично на всьому протязі другої половини ХХ століття і на початку XXI-го ці країни демонстрували і демонструють стійкий курс до зближення. У різні історичні періоди в його основі лежали три основні пріоритети: геополітичний, військовий і економічний.

Біполярна схема світового устрою з її жорсткою і всеохоплюючої конфронтацією по лінії Схід – Захід аж до початку 90-х років змушувала Японію діяти в рамках чітко окреслених функцій підлеглого американського військово-політичного союзника. Проте тривале перебування в ніші американського союзника не могло не викликати певну атрофію механізму вироблення зовнішньополітичної стратегії, оскільки не було необхідності грати роль класичного центру геополітики.

Зміна століть дала гарний привід задуматися про майбутнє міжнародних відносин і ролі світової дипломатії в їх еволюції. На рубежі чергового тисячоліття об’єктивно потрібно поміркувати над тим, з яким історичним досвідом підійшло до нього людство. Незважаючи на всі війни, конфлікти, стихійні лиха та інші катаклізми, які забрали життя мільйонів людей, можна все-таки дивитися в майбутнє з оптимізмом.

Проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики, або того, що відбувається на міжнародній арені, і того, що необхідно зробити в цій галузі, завжди перебували в центрі уваги політиків, аналітиків, журналістів. А питання про те, як реалізувати зовнішньополітичні рішення, іншими словами, питання дипломатії, представляли інтерес швидше для більш вузького кола фахівців. Причини такого ставлення зрозумілі і частково виправдані: перш за все, необхідно усвідомити, що відбувається, намітити основні зовнішньополітичні пріоритети і підходи. Однак у практичному плані не менш важливим є визначення шляхів реалізації наміченого курсу. В іншому разі зовнішня політика виявляється паралізованою.

Що стосується наукового боку, то в роботах з міжнародних відносин довгий час панували уявлення, згідно з якими вони розглядалися в значній мірі як якась сукупність подій. Це означає, що основна увага приділялася результатами зовнішньополітичної діяльності, менше – зовнішньої політики і зовсім мало уваги – конкретної діяльності, спрямованої на досягнення поставлених цілей, тобто дипломатії. Однак останнім часом досліджень із зовнішньої політики і дипломатії з’являється все більше і більше. І це не випадково. Акцент на активності на міжнародній арені, на процесі побудови та регулювання міжнародних відносин дозволяє не тільки аналізувати минуле або виявити тенденції, які, можливо, виявляться в майбутньому, але і заздалегідь планувати це майбутнє, посилюючи одні тенденції і послаблюючи інші, а, в кінцевому рахунку , планувати сценарій майбутнього розвитку.

Поведінка Японії на міжнародній арені у післявоєнний період було практично повністю підпорядковане досягненню економічних цілей (так звана економічна дипломатія), а її безпосередню участь у вирішенні світових політичних проблем в кращому випадку носило пасивний характер. Відображенням цього стали такі характеристики ролі Японії в міжнародних справах, як «економічний тварина», «політичний карлик з великим гаманцем» і т.д.

Чисто фінансову участь країни у війні в Перській затоці, що виразилося у виділенні 13 млрд. дол на потреби антиіракської коаліції і у вигляді допомоги країнам – жертвам іракської агресії, стало, мабуть, найбільш яскравим підтвердженням цих визначень. Не буде перебільшенням сказати, що війна в затоці стала тим переломною подією в післявоєнній історії, яке змусило японський істеблішмент більш активно і кардинально переосмислити роль країни на міжнародній політичній арені в бік підвищення значущості цієї ролі.

Розпад СРСР і припинення «холодної війни» перетворили Японію в один з найпотужніших «полюсів сили» регіону, що, зрозуміло, підштовхнуло її на ведення більш активної політики щодо своїх сусідів і стратегічних партнерів.

Намагаючись встановити основні «точки концентрації» японських зовнішньополітичний зусиль можна спробувати, в деякій мірі спрогнозувати їх результативність.

Закінчення холодної війни »породило бурхливі дискусії в Японії щодо цілей, завдань і характеру військового союзу з США. У галузі оборонної політики особливої уваги заслуговувала нова Спільна японо-американська декларація безпеки, оприлюдненими 17 квітня 1996 р. по результатам переговорів Хасімото і Б. Клінтона. Вона не тільки підтвердила прихильність обох країн існуючій політиці в цілому, але особливо підкреслила роль стратегічного партнерства Японії і США стосовно АТР.

Багато діячів взагалі ставлять під сумнів необхідність існування Договору безпеки в нових умовах, коли в результаті розвалу СРСР зникла так звана радянська загроза. Більш того, деякі політики і дослідники починають вбачати в Договорі безпеки не що інше, як «американський інструмент запобігання відродження мілітаризму в Японії».

До речі кажучи, така точка зору поділяється не тільки низкою американських діячів, але і досить широко поширена в азіатських політичних та академічних колах.

У світі немає іншої країни, яка б у новітній історії Японії зіграла настільки важливу роль, як США. Саме вони відкрили Японію світу в середині XIX століття, повалили її в порох у середині XX, і завдяки співпраці в першу чергу з ними Японія відродилася як великої економічної держави, яка прагне стати політичним гігантом на початку століття XXI.

Як це не парадоксально, саме останній фактор і визначив глибоку суперечливість сучасних японо-американських відносин, насамперед торгово-економічних. Гострота суперечностей, особливо у сфері торгівлі, які засоби масової інформації Японії та США деколи доводять до рівня психологічної війни, породжує численні сценарії розриву двосторонніх відносин, у тому числі ліквідації Договору безпеки. Однак очевидно, що подібний розвиток подій слід розглядати як малоймовірний. Адже в результаті такого розриву втрати двох країн у торговельно-економічній, політичній і військово-стратегічної областях були б значно більше тих витрат, які виникають у зв’язку з конфліктами в різних сферах двосторонніх відносин в даний час.

Збіг військово-стратегічних інтересів Японії і США в перспективі залишиться цементуючим чинником двосторонніх відносин чому сприяє нестабільна і що продовжує залишатися важко прогнозованою обстановка в АТР і в світі. Для Сполучених Штатів ці інтереси полягають у тому, щоб після ліквідації своїх військових баз на Філіппінах і, за відсутності гарантій збереження їх у Південній Кореї, мати в особі Японії з її економічною могутністю, військовим потенціалом і стабільної внутрішньополітичної обстановкою надійного союзника, військові бази на території якого в силу унікальності його географічного положення мають величезне значення не тільки для регіональної, а й для глобальної військової стратеги США.

Японія ж, зі свого боку, не може не цінувати військовий союз зі США, який забезпечує її безпеку і дає можливість реалізувати «японський феномен» в соціально-економічній сфері. Аналіз стану військово-стратегічної обстановки в АТР, поява нових загроз не дають японському істеблішменту підстав для постановки питання про зниження ролі японо-американського Договору безпеки в доступній для огляду перспективі. керівництво Японії пішло на посилення військової співпраці з США в рамках переглянутої в 1997 році Договору безпеки.

Переглянутий Договір безпеки відбив симптоматичні зрушення в японо-американському військовому союзі: перш за все перехід Японії від статусу молодшого партнера до статусу рівноправного учасника з усіма супутніми цієї трансформації зобов’язаннями.

З точки зору Японського форуму з міжнародних відносин, Договір безпеки в його нинішньому вигляді перекриває потреби оборони власне Японії. Він виростає на важливий механізм двостороннього військового співробітництва та координації в забезпеченні безпеки АТР. США і Японія як би виступають її гарантами.

Само собою зрозуміло, що переглянутий Договір зайвий раз підтвердив на перспективу глибоку зацікавленість Сполучених Штатів у справах цього регіону взагалі. Недарма помічник держсекретаря США У. Лорд заявив: «Сьогодні в світі немає більш важливого для Сполучених Штатів регіону, ніж Азіатсько-тихоокеанський. Завтра, у XXI ст., Ця тенденція повністю збережеться». По суті про те саме говорив на засіданні Корейської національної асамблеї президент Б. Клінтон: «Америка – це тихоокеанська країна. У нас знайшли свій дім і притулок багато жителів з усієї Азії, в тому числі мільйон корейців. Ми вели тут три війни протягом цього століття».

Таким чином, нова Програма співпраці орієнтувала на підтримку американської військової присутності в АТР і на всемірне зміцнення японо-американської системи безпеки.

Керівні принципи 1997 р. передбачають співпрацю між Силами самооборони і військами США, розташованими на Японських островах, у мирний час, під час збройного нападу на Японію і в надзвичайних ситуаціях, що виникають в оточуючих її районах.

Азійський напрямок

Поряд з відносинами з США економічні та політичні зв’язки з Китаєм завжди займали пріоритетне місце серед інших двосторонніх відносин Японії, а в Азії вони, безсумнівно, мають для неї найбільше значення. Ці відносини впродовж XX ст. зазнали колосальну метаморфозу: з об’єкта військової агресії Японії і колоніального придатка її економіки Китай перетворився на рівноправного партнера на міжнародній арені і є нині виключно важливим елементом формування японського зовнішньополітичного курсу. Японія розглядає політично стабільний та економічно здоровий Китай як позитивний фактор у Східній Азії, пам’ятаючи, що в 60-і роки цей азіатський гігант був потужним дестабілізуючим початком в регіоні. Нинішня китайська політика економічної модернізації і реформ відкрила нові перспективи для японської зовнішньоекономічної діяльності, а також політичної взаємодії між двома країнами. Роль китайського фактора для Японії визначається насамперед величезними можливостями цієї країни як найближчого і найбільшого джерела сировини та енергоносіїв, великого споживчого ринку і багатообіцяючою сфери застосування капіталу. Поряд з цим нормальні і прогнозовані зв’язку з ядерною державою, якою є Китай, – це одна з найважливіших гарантій забезпечення національної безпеки країни у військово-стратегічній сфері.

Архів МЗС КНР провів прес-брифінг, на якому глава Архіву Лянь Чженбао заявив, що з того ж дня для публіки відкритий доступ до архівів, зібраним МЗС Китаю за 1956-1960 рр.

Архіви МЗС вперше були розсекречені і представлені громадськості 19 січня 2004, коли МЗС відкрив доступ до документів 1949-1955 рр.. По сьогодні МЗС у цілому розсекретив 35238 дипломатичних документів.

Після закінчення «холодної війни» зовнішньополітична діяльність Японії у Південно-Східної Азії різко активізувалася не тільки в країнах АСЕАН, але і в Індокитаї, перш за все в Камбоджі та В’єтнамі. Політичний вакуум, що утворився в Індокитаї після відходу двох наддержав, а також звуження залучення до індокитайські справи Китаю, врегулювання ситуації в Камбоджі і переорієнтація В’єтнаму на активну співпрацю з Заходом відкрили перед Японією нові можливості для освоєння цього політичного простору, колишнього для неї до початку 90 – х років недосяжним. Вона не приховує свого твердого наміру не тільки стати основним економічним гравцем в Індокитаї, але й домогтися там політичного лідерства.

Так, камбоджійська проблема стала свого роду бруском для відточування японським керівництвом його нової стратегії на міжнародній арені. Політичні ініціативи Японії щодо примирення ворожих фракцій у Камбоджі з’явилися по суті першою серйозною спробою покінчити з існуючим в інших країнах уявленням про неї як про «економічне гіганті, але політичному пігмей».

До того ж Камбоджа займає важливе геостратегічне місце в ПСА і є об’єктом боротьби за політичний вплив між двома такими субрегіональними лідерами, як Таїланд і В’єтнам. Японія не хотіла б посилення жодного з цих субрегіональних центрів сили за рахунок Камбоджі.

Активна і успішна діяльність у співробітництві з ООН щодо остаточної ліквідації внутрішніх міжусобиць в Камбоджі, безпрецедентно великі фінансові вливання в її економіку повинні, за задумом японських зовнішньополітичних стратегів, допомогти вивести їх країну в розряд світових лідерів, що несуть основну відповідальність за збереження стабільності і підтримання міжнародного порядку на глобальному рівні. Досягненню цієї мети мало сприяти і таке епохальна подія в японській зовнішній політиці з моменту закінчення Другої світової війни, як відправка до Камбоджі у жовтні 1992 р. інженерного батальйону для участі в операціях ООН з підтримання миру.

Центр міжнародної політики неухильно зміщується в Азію. Нові політичні реалії 90-х років не набагато полегшили для Японії пошук оптимального курсу щодо країн Корейського півострова. Конфронтація, що триває двох корейських держав робить це завдання рівнянням з багатьма невідомими. Незважаючи на нормалізацію відносин Японії з Південною Кореєю в 1965 р. і той факт, що всі роки «холодної війни» обидві країни перебували «по один бік барикад», а також досить тісні і різноманітні економічні зв’язки, їх взаємодія постійно піддається серйозним випробуванням. Вони існують як в економічній (дефіцит торгівлі на користь Японії, її відмову надавати партнеру новітню технологію і ін), так і в політичній сфері (взаємні підозри з приводу «північної політики» Південної Кореї, з одного боку, і курсу Японії в oтнoшеніі КНДР – з іншого).

Справжньою «головним болем» для правлячих кіл Японії є відсутність до сих пір нормальних міждержавних відносинах із Північною Кореєю, що, безперечно, значно послаблює зовнішньополітичні позиції Японії і звужує поле для її дипломатичного маневрування не тільки в Північно-Східній Азії, але і на всьому азіатсько -тихоокеанському геополітичному просторі. Нормалізації японо-північнокорейських відносин заважає, звичайно, існування проблем, що сягають корінням в історичне минуле, такі як вимоги з боку Пхеньяну фінансової компенсації, як за колоніальне минуле, так і за збитки, завдані Японією в наступний період.

Разом з тим, як видається, в набагато більшою мірою перспективи нормалізації залежать від вирішення питання про так званих ядерних підозри щодо КНДР. Можливість наявності у Пхеньяна ядерної зброї викликає найбільшу стурбованість Японії. У середині 90-х років з’явилися надії на вирішення цього питання. Проте підходи до нього, що базуються виключно на сепаратних домовленостях між Вашингтоном і Пхеньяном і залишають Токіо роль всього лише «платника за американським рахунках», аж ніяк не свідчать про наявність самостійної позиції Японії в зазначеному питанні.

Очевидно, що з об’єднанням Кореї в Північно-Східній Азії виникне необхідність формування нового балансу сил між військово-політичними лідерами цього субрегіону – США, Китаєм, Японією та Росією. Ясно також, що контури цього балансу сил будуть багато в чому визначатиметься тим, яку позицію щодо кожної зі згаданих держав займе єдина Корея. Особливо велике значення цей процес буде мати з точки зору забезпечення національної безпеки Японії, з огляду на існуючі на Корейському півострові сильні антияпонські настрої, заклики розрахуватися з нею за минулі образи і навіть пролунали в Південній Кореї твердження, що в даний нремя її головним військовим супротивником є вже не Північна Корея, а Японія. Останньою ще належить виробити свою довгострокову стратегію відносно Корейського півострова з урахуванням всіх нюансів і ймовірних сценаріїв розвитку ситуації на ньому.

Самою ж головною проблемою, яка буде визначати всю японську зовнішньополітичну стратегію на Корейському півострові в XXI ст., є, звичайно, перспектива об’єднання двох корейських держав, який матиме для Японії свої плюси і мінуси у всіх областях. Паралельно набирає чинності нове явище – зростання націоналізму, який спостерігається в піднімаються країнах регіону. Він проявляється на рівні самих держав Азії (конфлікти між Японією і Китаєм, Японією і Південною Кореєю, пов’язані з різною трактуванням історії), але перш за все по відношенню до Заходу. Азіатські держави, що відроджуються впевненість у своїх силах, прагнуть скинути ідеологічне та культурне панування, яке їм століттями нав’язував Захід. Вони заявляють про готовність проводити або за підтримки сусідів, або (поки що) поодинці – самостійну лінію в економіці та політиці. Для зміцнення довіри необхідне створення регіональних систем безпеки, запуск локальних програм за участю і з гарантіями великих держав.

Готовність Японії брати участь у реалізації програм ООН

Незважаючи на значний ряд досягнень, Японія поки не вирішила двох найважливіших завдань, без яких її зовнішньополітична «реабілітація» залишається неповною.

  • По-перше, вона так і не домоглася місця постійного члена Ради Безпеки (РБ) ООН. Важко не погодитися з японськими лідерами, коли вони говорять, що їхня країна, друга за економічною потужністю держава світу, займає не менш важливе положення, ніж Росія і КНР, і, безсумнівно, більш важливе, ніж Великобританія і Франція, навіть, незважаючи на наявність у двох останніх ядерної зброї. Приведення формального статусу Японії в рамках ООН у відповідність з фактичним станом речей вже не перший рік залишається одним з головних пунктів програми японської дипломатії, але просування до наміченої мети виявилося болісно повільним.
  • По-друге, до цих пір не вирішена проблема «північних територій» та не укладено мирний договір з Росією: до недавнього часу Токіо акцентував увагу на першому пункті як неодмінної умови для другого, але поступово відмовляється від такої послідовності дій, розуміючи її безперспективність.

Як відомо, Організація Об’єднаних Націй була задумана і створена як союз переможців, чітко позначили в її Статуті «колишніх супротивників», які можуть бути допущені до неї, а значить і в «світове співтовариство», тільки після повного «перевиховання» і за згодою переможців.

Протягом ряду років Японія і Німеччина вели боротьбу за скасування відповідних статей Статуту, оскільки вони давно вже виконали своє призначення і втратили будь-який сенс, але тільки 11 грудня 1995 Генеральна Асамблея після довгих дебатів прийняла резолюцію про це. Японська дипломатія сприйняла її як великий успіх, тому що відтепер усунуто одну з головних формальних перешкод на шляху входження Японії в РБ в якості постійного члена – якщо, звичайно, Генеральна Асамблея все-таки вирішить збільшити число таких. Тим часом країна вісім разів обиралася тимчасовим членом РБ, що, як не без гордості відзначила Блакитна книга по зовнішній політиці, є рекордом.

З початку 90-х років Японія все більш активно піднімала питання про так званий «рівному представництві» в РБ, посилаючись на те, що кількість країн – членів ООН з часу заснування зросла в три з гаком рази, а число постійних членів РБ залишилося незмінним.

У липні 1993 р. Токіо представив в ООН свої міркування з питання про реформу СБ, які потім були розвинуті в мові Моріхіро Хосокава 27 вересня на сесії Генеральної Асамблеї, куди він зробив свій перший офіційний візит.

Прем’єр запевнив світову спільноту в готовності країни внести максимально можливий внесок у діяльність ООН. Разом з тим він підкреслив, що «Японія має намір конструктивно брати участь в дискусіях про реформу СБ».

Про значущість цієї проблеми для японської дипломатії наочно свідчить порівняльний аналіз Блакитних книг із зовнішньої політики 1993 і 1995 рр..: У першій діяльності ООН, включаючи миротворчі операції та реформу СБ, присвячено всього кілька сторінок в середині книги, в той час як у другій цей розділ перемістився ближче до початку і став більш детальним.

Виступаючи 27 лютого 1994 на сесії Генеральної Асамблеї ООН, Є. Коно прямо заявив, що Японія «готова взяти на себе відповідальність постійного члена РБ», висловивши при цьому надію на «розуміння».

Його аргументи наполегливо повторював постійний представник Японії в ООН Х. Овада, нагадавши про успішну роботу його країни в РБ і висловивши надію на швидке вирішення питання.

Роком пізніше Коно знову заявив: «Японія вважає за необхідне розширити СБ за рахунок включення до його складу в якості постійних членів країн, які несуть тягар глобальної відповідальності, а також збільшення кількості тимчасових членів». Але і цей заклик залишився без відповіді.

Адміністрація Хасімото віддала перевагу перевести розмову на більш практичну основу. Виступаючи в ООН 24 вересня 1996 р., новий прем’єр замість загальних фраз про роль ООН у світовій політиці та готовності Японії «внести свій вклад» перерахував основні напрямки зовнішньополітичної діяльності країни в ув’язці з діями і програмами ООН. Конкретний, діловий тон його виступу вигідно відрізнявся від досить розпливчастих промов Коно. Більш того, Хасімото змінив тактику: не наполягаючи на надання Японії місця постійного члена РБ, він виставив кандидатуру своєї країни на пост тимчасового члена і отримав підтримку значного більшості учасників Генеральної Асамблеї.

Крім того, прем’єр ненав’язливо нагадав, що він представляє другого за значенням фінансового спонсора ООН і що його країна виступає за сувору фінансову дисципліну в організації. Цей аргумент прозвучав вперше, але був негайно розвинений як офіційними, так і напівофіційними виданнями МЗС, які не забули зазначити, що Японія вносить до бюджету ООН більше, ніж Великобританія, Франція і КНР разом узяті, а частка Німеччини перевищує частку кожного з трьох згаданих постійних членів РБ окремо. Японія внесе величезний внесок у справу миру. Японська політика налаштована на поліпшення відносин з різними країнами у зовнішній політиці, наочним прикладом показуючи прогресуючий розвиток внутрішньої політики, демонструючи тим самим свою політичну та економічну міць.