Нова Історія країн Європи та Америки

Англійська революція 1640 – 1660 рр.

1. Соціально-економічний і політичний розвиток Англії у першій половині XVII ст.
2. Формування опозиції проти абсолютизму. Пресвітеріани та індипенденти.
3. Початок революції. “Велика ремонстрація”.
4. Перша громадянська війна в Англії та її наслідки. Законодавство Довгого парламенту.
5. Друга громадянська війна і проголошення Республіки в Англії.
6. Рух левелерів. Конференція в Петні. Програмні документи левелерів. Диггери.
7. Внутрішня і зовнішня політика Індепенденської республіки.
8. Протекторат Кромвеля і реставрація Стюартів.
9. Соціально-політичні наслідки і значення Англійської революції.

Північноамериканські колонії Англії у першій половині XVIII ст. Передумови війни за незалежність.

1. Причини, хід, основні етапи і наслідки англійської колонізації північної Америки.
2. Процес соціально-економічного розвитку Північноамериканських колоній Англії у першій половині XVIII ст.
3. Ідеологія американського просвітництва.
4. Причини загострення стосунків колоній і метрополії та формування антиколоніальної ідеології.
5. Причини війни за незалежність Північноамериканських колоній Англії.
6. Декларації незалежності США.
7. Персоналії Б.Франкліна, Т.Джеферсона, Дж.Адамса, Пт.Генрі, Дж.Вашингтона, О.Гамільтона.
8. Контурна карта колоніального поділу Північної Америки на середину 18 ст.
9. Декларація незалежності 1776 р. Воєнні дії в період війни за незалежність.
10. Державотворчі процеси в США у 80-х рр. XVIII ст. Державно-правова специфіка Статей Конфедерації і Конституції 1787 р.
11. “Білль про права” 1791 р. Підсумки і значення війни Американської буржуазної революції.

Занепад і криза французького абсолютизму у другій половині XVIII ст.

1. Криза феодально-абсолютистської системи у Франції у XVIII ст.
2. Економічні, суспільно-політичні погляди діячів французького Просвітництва: Вольтера, Монтеск’є, фізіократів, Руссо, енциклопедистів.
3. Основні причини Великої французької революції.
4. Порівняльна характеристика політичних поглядів Шарль Луї де Монтеск’є і Жан-Жака Руссо.
5. Персоналії Вольтера, Монтеск’є, Руссо, Дідро, Гельвеція, д’Аламбера, Маблі, Кене.

Велика французька революція кінця ХVIII ст.

1. Початок революції. Декларація прав людини і громадянина.
2. Період Установчих і Законодавчих зборів. Конституція 1791 року.
3. Повстання в Парижі 10 серпня 1792 року і проголошення Республіки у Франції. Боротьба жирондистів і монтаньярів в Конвенті.
4. Соціально-економічна політика якобінців: а) аграрне законодавство літа 1793 року; б) продовольча політика; в) вантозькі декрети.
5. Політична система якобінської диктатури.
6. Боротьба плебейських мас в часи якобінської диктатури: а) виступи “шалених”; б) народний рух 4-5 вересня. Поява ебсртисгів.
7. Причини падіння якобінської диктатури.

Війни наполеонівської Франції. Віденський конгрес.

1. Причини, хід і наслідки війн наполеонівської Франції.
2. Хід воєнних компаній Наполеона І проти Другої – П’ятої антифранцузьких коаліцій.
3. Хід битв під Аустерліцем, Трафальгарі, Прейсіш-Ейлау, Ваграмом, Бородіно, Лейпцігом і Ватерлоо.
4. Причини і наслідки політики континентальної блокади.
5. Причини поразки російської компанії Наполеона.
6. Віденський конгрес.
7. Утворення Священного союзу, його місце в політичний системі Європи доби реакції.
8. Основні положення Прикінцевого акту Віденського конгресу.
9. Схема однієї із найбільш визначних битв часів наполеонівських війн.
10. Персоналії Наполеона Бонапарта, Талейрана, Фуше, Даву, Нея, Мюрата, Нельсона, Олександра І, Меттерніха.
11. Контурна карта Європи часів Наполеонівських воєн.

Англія в першій половині XIX ст.

1. Економічне піднесення країни. Завершення промислового перевороту.
2. Перша парламентська реформа та її суспільно-політичні наслідки.
3. Скасування “хлібних законів”. Перехід Англії до фритредиської політики.

Чартистський рух.

1. Причи формування, характер, склад, основні етапами розвитку чартистського руху в Англії.
2. Основні вимоги та програмні документи чартистів.
3. Суперництво різних течій в чартистському русі, зокрема прихильників фізичної і моральної сили.
4. Причини поразки чартистського руху. Його історичне місце в суспільно-політичній еволюції Великої Британії.
5. Положення чартистських хартій.
6. Персоналії У. Ловетта, Дж. О’Бріен, Дж. Гарні.

Друга республіка у Франції.

1. Лютнева революція 1848 р. та її політичні наслідки.
2. Діяльність тимчасового уряду.
3. Політична ситуація у Франції навесні 1848 р. Скликання Установчих зборів.
4. Робітниче повстання в Парижі у червні 1848 р.
5. Конституція Другої республіки. Президентські вибори 1848 р.
6. Період законодавчих зборів (1849 -1851 рр.). Наростання конфронтації між гілками влади.
7. Бонапартистський переворот 2 грудня 1851 р. Встановлення Другої імперії у Франції.

Революція 1848 – 1849 pp. в Німеччині, Австрійській імперії та Італії.

1. Причини, завдання, характер, особливості революції в німецьких, італійських державах та Австрійській імперії.
2. Хід революційних подій у Пруссії, державах південно-західної Німеччини, Австрії, Угорщині, Папській області та Королівстві обох Сицилій.
3. Основні етапи і напрямки діяльності Франкфуртського парламенту.Проект імперської конституції.
4. Революційна боротьба за незалежність угорського народу. Характер визвольного руху. Причини поразки угорського повстання.
5. Причини поразки революційного і національно-визвольного руху в країнах Центральної Європи.

Об’єднання Німеччини.

1. Німецькі держави у 50-60-х рр. XIX ст. Економічне піднесення Пруссії.
2. Конституційна криза у Пруссії на початку 60-х рр. XIX ст. Отто фон Бісмарк і його програма врегулювання суспільно-політичних проблем у прусській державі.
3. Боротьба Пруссії за гегемонію в Німеччині. Пруссько-австрійсько-датська війна 1863 року та її наслідки.
4. Бісмарківський проект реформування Німецького союзу. Австро-прусська війна і утворення Північно-німецького союзу.

Культура країн Західної Європи і Північної Америки наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.

1. Основні напрямки розвитку науки і техніки. Головні здобутки західної філософії, політології, економіки, точних і природничих дисциплін.
2. Тенденції розвитку і досягнення літератури та мистецтва провідних європейських країн і США. Розвиток літератури, живопису, архітектури, висвітлити основні жанри музичного мистецтва у XIX ст.
3. Поняття класицизму, романтизму, реалізму, класичної літератури.

Франко-німецька війна і виникнення Третьої республіки у Франції.

1. Початок франко-німецької війни. Седанська катастрофа.
2. Революція 4 вересня 1870 р. і проголошення республіки у Франції.
3. Політика уряду “національної оборони”. Рух опору в країні.
4. Капітуляція Парижа. Версальський прелімінарний мирний договір.
5. Франкфуртський мир та наслідки війни.
6. Загострення соціальної конфронтації на весні 1871 р. утворення Паризької комуни.
7. Політична система Комуни, її склад і фракції.
8. Громадянська війна у Франції. Загибель Комуни.

Німеччина у 70 – 80-х рр. ХІХ ст.

1. Утворення Німецької імперії. Державно-політичний устрій Німеччини за Імперською конституцією 1871 р.
2. Промислове піднесення країни. Структурні зрушення в економіці.
3. Особливості німецького варіанту бонапартизму. Внутрішня політика Бісмарка 70 – 80 рр. ХІХ ст.
4. “Новий курс” і “ера Штумма”.
5. Політика згуртовування”. Канцлерство Б. фон Бюлова.
6. Внутрішня політика “бюловського блоку”.
7. Ідейно – політична еволюція німецької соціал – демократії.

Третя республіка у Франції у 70 – 80-х рр. ХІХ ст.

1. Особливості економічного розвитку Франції в останній третині ХІХ ст.
2. “Республіка без республіканців”. Політична боротьба у Франції у 1871 – 1875 рр.
3. Політична система Третьої республіки за Конституцію 1875 р.
4. Внутрішня політика поміркованих республіканців у період реформ (1879 – 1884 рр.)
5. Політична криза у Франції у 80-90-х рр. ХІХ ст.
6. Антиклерикальна політика радикалів на поч. ХХ ст.
7. “Велике міністерство” Ж. Клемансо.
8. Особливості соціалістичної думки і соціалістичні рухи у Франції.

Велика Британія в останній третині ХІХ ст.

1. Втрата Англією промислової монополії. Причини відносного економічного відставання країни.
2. Особливості політичного життя країни. Парламент, уряд і монархія.
3. Внутрішня політика лібералів і консерваторів. У. Гладстон і Б. Дізраелі. Третя парламентська реформа.
4. Ірландське питання у 80-х рр. ХІХ ст. Початок занепаду ідеології і політики класичного лібералізму.
5. Повернення до влади лібералів. Реформаторський курс Д. Ллойд-Джорджа.
6. Конституційна криза і акт про парламент 1911 р.
7. Ірландське питання напередодні світової війни.
8. Утворення і початок діяльності Лейбористської партії.

США в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

1. Структурні зрушення в економіці. Зростання впливу великих корпорацій і фінансово-промислових груп.
2. Особливості політичного життя у 70 – 90-х рр. ХІХ ст. Зростання ролі політичних партій та політичних боссів.
3. Становлення антимонопольного законодавства. Закон Шермана.
4. Проблема грошового обігу у соціально-політичному житті країни. Фермерські альянси і Популістська партія.
5. Внутрішня політика США на початку ХХ ст. “Чесний курс” Т. Рузвельта. Політика адміністрації Тафта.
6. Прогресистський рух і розкол республіканської партії.
7. “Нова демократія” В. Вільсона.

Італія в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

1. Особливості соціально-економічного розвитку Італії. Виникнення “проблеми Півдня”.
2. Політична система Італійського королівства. Відносини держави і папського престолу.
3. Внутрішня політика парламентської “правої” і “лівої”.
4. Режим Ф. Кріспі.
5. “Ліберальна ера” Д. Джолітті. Суть, спрямованість і наслідки джоліттянської політики.

Міжнародні відносини в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Утворення Троїстого Союзу.

1. Зовнішня політика європейських держав у 70 – 80-х рр. ХІХ ст. Міжнародні наслідки російсько-турецької війни.
2. Політичне зближення Німеччини і Австро-Угорщини. Утворення Троїстого союзу.
3. Болгарська криза 1886 р. та її міжнародні наслідки.
4. Франко-російські переговори 1891- 1893 рр. і оформлення франко-російського військового альянсу.

Міжнародні відносини на початку ХХ ст. Передумови першої світової війни.

1. Посилення суперництва великих європейських держав на зламі ХІХ – початку ХХ ст. Утворення Антанти.
2. Спроби Німеччини розірвати франко-російський альянс.
3. Міжнародні кризи і локальні війни в Європі на початку ХХ ст.
4. Боротьба європейських держав за Балканський плацдарм. Сараєвське вбивство і липнева криза 1914 р.