Музеєзнавство

Історія становлення і розвитку музеїв і музейної справи в Україні.

1. Основні етапи становлення вітчизняних протомузейних зібрань предметів музейного значення.
2. Перші музеї на території сучасної України. Університетське музейництво.
3. Особливості розвитку музейної мережі та становлення музейної справи на українських етнічних землях Росії та Австро-Угорщини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
4. Музеї та музейна справа в Україні (УНР, УСРР) і на українських етнічних землях Польщі, Чехословаччини і Румунії у 1917 – 30-х рр. ХХ ст.
5. Музеї України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.). Втрати культурно-історичних цінностей. Проблеми реституції.
6. Музеї та музейна справа в Українській РСР у 40-80-х рр. ХХ ст. Особливості розвитку музейної мережі.
7. Музеї та музейна справа в незалежній Україні. Розвиток вітчизняного музеєзнавства та музейної справи у 90-х рр. ХХ ст.
8. Сучасне музейне законодавство України.