Історія країн Азії та Африки

Китай в умовах європейської колоніальної експансії XIX ст.

1. Процес “відкриття” Китаю.
2. Китайське суспільство у др. пол. XIX ст.