Історіографія

Перетворення історичних знань в науку, формування дворянської історіографії в Росії (кінець ХVІІ – середина ХVІІІ ст.)

1. Історична думка в Росії першої чверті ХVІІ ст.
2. В.М. Татіщев і становлення російської дворянської історіографії.