Основи нумізматики

Вплив грошової реформи Петра І на формування російської монетної системи. Монетний обіг на українських землях у ХVІІІ ст.

1. Реформа грошового обігу за Петра І та її історичне значення.
2. Російський монетний обіг у післяпетровську епоху.
3. Особливості грошового обігу на українських землях.

Російська монетна система ХІХ – початку ХХ ст. Західноукраїнські землі в австрійській грошовій системі.

1. Грошове господарство дореформеної Росії. Реформа Катерини ІІ.
2. Монетний обіг на західноукраїнських землях.
3. Монети Росії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.