Закінчення відмінюваних слів

Іменник

  • I відміна
  • II відміна
  • III відміна
  • IV відміна

Прикметник
Числівник
Займенник
Дієслово

Слова іншомовного походження

Приголосні
Передача звука j та голосних
Групи приголосних з голосними
Відмінювання слів іншомовного походження

Правопис власних прізвищ

Складні і складені особові імена та прізвища й похідні від них прикметники

Географічні назви