На час закінчення Другої світової війни Афганістан був відсталою феодальною монархією. Життя основної маси населення було за своїм характером патріархальним. Близько 3 млн. афганців вели кочовий або напівкочовий спосіб життя. Більшість 16-мільйонного населення країни була неписьменною й абсолютно не цікавилася політикою. Реальна влада в більшості віддалених районів належала заможним землевласникам, муллам та племінним ватажкам.

Хоча формальним головою держави вважався король Мохаммед Захір Шах (1914 р.н.), аж до 1953 р. від його імені правили три його дядьки. Через вельми низький освітній рівень населення, більшість мешканців Афганістану не брала жодної участі в політичному житті, а король та його оточення на власний розсуд змінювали урядові кабінети. Упродовж 1945—1973 рр. при владі змінилося 7 прем’єр-міністрів. Тривалий період (1953—1963) уряд країни очолював Мохаммед Дауд (1909—1978), племінник Надір Шаха й двоюрідний брат, а згодом і зять правлячого короля. Плануючи широку модернізацію Афганістану, М. Дауд вирішив спертися на допомогу СРСР. У 1956 р. Кабул отримав перші поставки радянської зброї, а з 1961 р. в Афганістані, з’явилися військові інструктори із СРСР.

У березні 1963 р., бажаючи спинити поширення радянського впливу, котрий справедливо пов’язували із особою прем’єра, король відправив М. Дауда у відставку. Через рік, у 1964 р., прийнято конституцію, яка проголосила Афганістан парламентською монархією. Конституція передбачала повну виборність нижньої та часткову виборність вищої палат парламенту. У країні вперше в її історії з’явилися політичні партії. Процес лібералізації політичного життя в Афганістані другої половини 60-х рр. отримав назву “нової демократії”. Влітку 1965 р. відбулися перші в історії Афганістану вільні загальнонаціональні вибори. Втім, парламент справляв досить обмежений вплив на прийняття політичних рішень, що й далі залежали від короля та його оточення. У 1965 р. ліві сили сформували Народно-демократичну партію Афганістану (НДПА), яка в 1967 р. розкололася на дві фракції “Парчам” (“Прапор”) та “Хальк” (“Народ”).

Влітку 1951 р., незважаючи на відсутність відповідного законодавства, керівники течії «Нідан хальк» зробили зусилля щодо організаційного оформлення своїх прихильників і створення політичної партії. В останньому номері своєї газети вони опублікували програму створюваної ними партії «Хальк» («Народ»). Поклавши в основу програми загальні принципи демократії, партія оголосила своїм завданням боротьбу за «створення народного уряду, обраного народом і діє в інтересах народу». Важливим засобом для реалізації демократії прихильники «Хальк» вважали досягнення соціальної справедливості на основі ліквідації експлуатації. Велике значення партія надавала прихильності принципам ісламу та їх пропаганди. Вільні вибори до парламенту, обрання справжніх представників народу і формування з них уряду, відповідального перед парламентом, зміна конституції і прийняття справедливих законів – такий, на думку ідеологів партії, шлях до досягнення основних цілей її програми.

Засновником і керівником партії «Хальк» був доктор А. Махмуді, який очолив керівний орган у складі 10 осіб. Партія була нечисленною і не мала широких зв’язків з масами. Її керівники вели роботу в основному серед студентів юридичного та медичного факультетів Кабульського університету. Ця партія проіснувала недовго – до весни 1952 р.

В кінці 40-х років у сферу політичної активності включилося столичне студентство. У квітні 1950 р. виник Союз студентів Кабульського університету, який поставив своєю метою політичне пробудження інтелігенції та учнівської молоді. Члени Союзу використовували театральні підмостки, а також різні конференції для пропаганди своїх поглядів. Їх основні вимоги включали проведення реформ в галузі соціально-економічного та культурного життя, у сфері державного управління, здійснення свободи слова і друку.

Деякі опозиційні течії використовували у своїй діяльності релігійні гасла. До їх числа відноситься нелегальна група на чолі з комендантом Кабула Хаджі найму. До її складу входили офіцери та дрібні чиновники, представники національних та релігійних меншин, релігійні фанатики. Своєю метою вони ставили ліквідацію застарілої абсолютної монархії і встановлення халіфату. У березні 1950 р. ця група була розкрита властями і розгромлена, а більше 20 її активістів кинуті у в’язниці на тривалий термін.

Поряд з різними буржуазно-демократичними течіями опозиційну діяльність вели і представники деяких прошарків правлячого класу, змушені враховувати вимоги середньої і дрібної буржуазії. Вони об’єдналися в рамках «Національного клубу», президентом і засновником якого був двоюрідний брат короля Сардар Мухаммад Дауд. Діяльність «клубу» фінансувалася найбільшим купцем Афганістану, міністром економіки Абдул Маджідом Забуль. «Опозиційний» характер угруповання М. Дауда не виходив за рамки спроб послабити позиції уряду Шах Махмуд-хана і замінити його на посту прем’єр- міністра самим М. Даудом.

Незважаючи на нетривалу діяльності опозиційних угруповань, вони зуміли зробити серйозний вплив на суспільний розвиток країни. Зростаючі вимоги різних прошарків середньої і дрібної буржуазії і середніх міських верств, що знайшли відображення в програмах низки опозиційних течій, свідчили про неспроможність курсу правлячого режиму, що орієнтується лише на інтереси великих землевласників і верхівки торгового капіталу.

Паралельно з економічним проникненням США розгорнули політичну діяльність, переслідуючи мету включити країну в зону свого впливу, похитнути її традиційний курс нейтралітету. До початку 50-х років відноситься посилене прагнення Сполучених Штатів залучити Афганістан в створювані в той час агресивні військово-політичні угруповання.

У якості одного із засобів натиску на Афганістан західний імперіалізм використовував пуштунську проблему. Напередодні утворення держав Індії та Пакистану (серпень 1947 р.) Афганістан поставив питання про долю пуштунського населення, що проживало на північному заході Британської Індії. Афганський уряд за активної підтримки громадськості виступило за самовизначення зарубіжних пуштунів. Однак Англія відмовилася розглядати це питання. А після створення Пакистану правлячі кола цієї держави, відкидаючи право пуштунів на самовизначення, зробили зусилля з придушення національного руху пуштунів, що викликало загострення відносин з Афганістаном.

У післявоєнні роки в умовах розпаду колоніальної системи імперіалізму і бурхливого зростання національно-визвольних рухів Радянський Союз твердо проводив курс на подальший розвиток відносин з Афганістаном. Вже в 1946 р. було підписано угоду з прикордонних питань, яке продемонструвало бажання Радянського уряду розвивати двосторонні зв’язки. У 1950 р. було укладено міжурядову угоду про товарообіг та платежі, що послужило основою для подальшого торгового обміну двох країн.

Тим часом економічне становище країни продовжувало погіршуватися. Найбільш яскраво це проявилося у сфері сільськогосподарського виробництва. Панування докапіталістичних форм експлуатації в селі гальмувало розвиток продуктивних сил. Процес збільшується товарності господарства в цих умовах призвів до подальшої соціальної диференціації селянства. Все більш широкий розмах отримували лихварські операції, що приводили до експропріації селянських земель. Міграція обезземеленого селянства в міста стала постійним явищем. У той же час відсутність розвиненої промисловості ускладнювало вирішення питання про працевлаштування мігрантів, які поповнювали армію безробітних. Спроби уряду зняти гостроту аграрної проблеми шляхом переселення землеробів і напівкочівників з півдня в північні райони, що володіють великим фондом придатної для обробки землі, не дали належного економічного і соціального ефекту, а лише призвели до серйозних політичних і національних чвар. Не виправдалися також надії уряду на господарське освоєння великих земельних масивів басейну річок Гільменд і Аргандаб, на яких повинні були проводитися іригаційні роботи фірмою «Моррісон-Надсен».

Погіршення умов експорту афганських товарів, викликане спробами США монополізувати афганську зовнішню торгівлю, труднощі з транзитом цих товарів через територію Пакистану (зважаючи загострилися афгано-пакистанських відносин) серйозно вплинули на фінансове становище країни в цілому. Великі витрати на імпорт споживчих товарів несприятливо позначалися на внутрішній торгівлі. Заходи уряду щодо вишукування додаткових коштів шляхом збільшення податку на дрібне виробництво, худобу і т. д. викликали зростання цін в країні, в першу чергу на продовольчі товари.

Гостра продовольча криза змусила уряд звернутися за зовнішньою допомогою до США, які надали в 1953 р. Афганістану позику для закупівлі американського зерна. Таким чином, економічна залежність Афганістану від США ще більш посилилася.

Для збільшення надходжень з внутрішніх джерел були розроблені нові закони про прибутковий податок з приватних підприємців і торгово-промислових компаній, вжито заходів щодо поліпшення системи бухгалтерського обліку, зокрема в 1953 р. відкрилася школа з підготовки бухгалтерів, стали функціонувати курси рахівників.

У 1954 р. почалася підготовка до складання планів економічного розвитку країни. У рамках міністерства фінансів з цією метою було створено консультативну раду, до його складу увійшли економічні, торговельні, фінансові та технічні експерти на чолі з міністром – радником уряду М. Дауда генералом Абдуррахім-позику. Після тривалого розгляду економічного становища країни та відповідних консультацій в міністерстві фінансів були сформовані різні комітети: з питань фінансів, торгівлі, гірничодобувної промисловості, сільського господарства, транспорту і шляхів сполучення. На них покладалися обов’язки підготувати конкретні пропозиції для включення в загальний план економічного розвитку. Крім того, в цьому ж міністерстві був створений департамент економіки, в обов’язок якого входило складання бюджету та контроль за його витрачанням. З метою стимулювання зовнішньої торгівлі створюється пуштунський комерційний банк з початковим капіталом 125 млн. дол., а так звана будівельна каса, яка позичала грошові суми чиновникам, які відчували труднощі з житлом, була реорганізована в будівельний і іпотечний банк, який здійснював фінансування цивільного будівництва.

Спираючись на велику фінансову допомогу СССР, афганський уряд розробив перший п’ятирічний план соціального та економічного розвитку країни (1956/1957-1960/1961 рр.). План передбачав переважний розвиток сільського господарства, в основному іригації, а також енергетики, транспорту та зв’язку, що повинно було фінансуватися державою. Загальна сума державних капіталовкладень в першу п’ятирічку намічалася в обсязі 10,6 млрд. афгані.

Для більш повного використання внутрішніх резервів була передбачена система вступу різних доходів, збільшені податки і мита. Основна частина – близько 75% всіх асигнувань – забезпечувалася за рахунок іноземної допомоги та займів.

Основна увага в п’ятирічному плані приділялася сільському господарству, в якому було зайнято 85% населення країни. На розвиток цієї галузі економіки пропонувалося асигнувати 2,3 млрд. афгані, з них приблизно 1.06 млрд. афгані – на продовження будівництва Гільмендського комплексу. Була розроблена і почала здійснюватися так звана «програма соціального розвитку сіл», значну увагу в якій приділялася питанням боротьби з сільськогосподарськими шкідниками, іригації, сільському дорожньому будівництву, розвитку системи початкової освіти. Проведення цих заходів відповідало прагненню правлячих кіл адаптувати існуючі аграрні відносини до потреб капіталістичного розвитку. У той же час така політика не зраджувала самих форм земельної власності. Повсюдна монополія поміщиків на землю допомагала збереженню феодальної експлуатації селянської маси.

Підсумки виконання першого п’ятирічного плану за основними показниками виявилися нижче планових наміток. Середньорічний темп приросту валового суспільного продукту склав 1,5%. У той же час поява низки великих об’єктів у державному секторі економіки, у тому числі інфраструктурного характеру, створювало передумови для більш прискореного розвитку країни в наступний період.

У другій половині 50-х років розширилася мережа початкової, середньої та професійної освіти. Оскільки інтереси розвивається в буржуазному напрямі держави вимагали включення жінок у громадську діяльність, в 1959 р. було скасовано обов’язкове носіння жінками чадри, що підтримали широкі верстви афганської молоді та жінок. Ця акція створювала можливості для жінок зайнятися суспільно корисною працею. За повідомленням афганського дослідника Г. Д. Панджшір, вже в 1959 р. у кількох поліклініках Кабула з’явилися перші групи медсестер і санітарок; в 1961 р. на роботу в державну друкарню було прийнято кілька жінок, а в 1962 р. в різних ланках державного апарату працювало близько 500 жінок.

Певні зрушення відбувалися в соціально-класовій структурі афганського суспільства. Широкий розмах лихварських операцій у селі сприяв збільшенню числа поміщицьких і куркульських господарств і подальшого посилення соціальної диференціації селянства.

Економічна політика уряду М. Дауда, що призвела до розширення участі держави та її контролю над важливими сферами виробництва, дещо обмежила монополію великих торгових підприємств на комерційну, в тому числі зовнішньоторговельну, діяльність. Тому вона отримала підтримку порівняно широких верств буржуазії. У той же час дрібнобуржуазні кола в цілому залишалися опозиційно налаштованими, хоча ці настрої на відміну від настроїв попереднього періоду (кінця 40-х – початку 50-х років) не виливалися в який-небудь опозиційний рух.

Зі збільшенням числа промислових підприємств зріс і робочий клас, який налічував до початку 60-х років 15,8 тис. осіб, зайнятих на підприємствах фабрично-заводського типу.

Але в силу своєї нечисленності, неорганізованості і низького рівня політичної свідомості в цей період він був ще далекий від того, щоб зайняти самостійне місце в соціальному житті суспільства.

Політика посилення центральної влади, підкріплена важливими економічними заходами, об’єктивно обмежувала владу ханів і старійшин племен, налаштованих певною мірою сепаратистських по відношенню до уряду. Однак, незважаючи на протидію ханів – великих землевласників, яка брала нерідко відкритий характер, правлячим колам вдалося поширити на зону племен ряд адміністративних, господарських та культурних заходів.

У 1962 р. Афганістан приступив до здійснення другого п’ятирічного плану соціального та економічного розвитку (1962-1967 рр.). Основний упор робився на розвиток базових галузей економіки: гірничодобувної промисловості, енергетики, транспорту, сільського господарства. Значне місце відводилося створенню підприємств легкої промисловості. Передбачалося завершення будівництва ряду об’єктів зв’язку та комунікацій, розпочатого в роки першої п’ятирічки. Важливою складовою частиною нового плану була підготовка кадрів. Загальний обсяг капіталовкладень по другому п’ятирічному плану повинен був скласти 25 млрд. афгані. Як і раніше малося на увазі широке використання іноземної фінансової допомоги, яке склало 18 млрд. афгані. З 7 млрд. афгані асигнувань з внутрішніх джерел лише 400 млн, афгані було вкладено приватним сектором, решта – державою. І хоча другий п’ятирічний план був названий «планом індустріалізації», важливе значення надавалося розвитку сільського господарства, капіталовкладення в яке збільшилися в 3,4 рази в порівнянні з першою п’ятирічкою, склавши 4,4 млрд. афгані. При цьому головна увага зверталася на розвиток галузей, що створюють сировинну і експортну бази.

Здійснювані в Афганістані економічні та соціальні заходи впливали на процес еволюції суспільних відносин. Політика «керованої економіки» була розрахована на обмеження архаїчних, застарілих форм цих відносин і на деяке розширення можливостей для підприємницької діяльності середньої і дрібної буржуазії. Разом з тим правлячі кола країни не проводили скільки-небудь істотних заходів в інтересах широких трудових верств населення. Класовий характер урядової політики знайшов найбільш чітке вираження в сфері аграрних відносин. Прагнення пристосувати феодальні інститути до вимог розвитку капіталістичного сектора в сільському господарстві не суперечило економічним і соціальним інтересам великих землевласників. Незначні заходи (розширення державного кредиту, створення кредитних кооперативів, підвищення закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію) не привели до зміни форм власності на землю і відповідно соціальних відносин на селі. Відсталість сільськогосподарського виробництва обмежувала економічні можливості проведення намічених заходів та гальмувала підприємницьку діяльність дрібної та середньої буржуазії. Болісний, потворний характер капіталістичної еволюції негативно позначався на економічному становищі безпосереднього виробника, в першу чергу найбідніших верств селянства.

Чисельний зростання промислового пролетаріату, тобто робітників, зайнятих на сучасних підприємствах фабрично-заводського типу, тенденції до його формування в якості самостійного класу вели до виникнення протиріч між працею і капіталом – нового явища у сфері соціальних відносин. Повільні темпи промислового розвитку в умовах зростаючого аграрного перенаселення сприяли зростанню армії безробітних. Правлячі кола виявилися перед необхідністю вирішувати проблеми, пов’язані з положенням робочого класу; серед них важливе місце займали неврегульованість відносин між робітниками і підприємцями, цивільні та професійні права робітників, їх місце і роль у процесі суспільного виробництва, раціональне розміщення трудових ресурсів.

Державно-капіталістичні заходи уряду і висунута ним соціальна програма «надкласової єдності» сприяли посиленню діяльності частини середніх шарів, за рахунок яких розширилася соціальна база режиму. Однак значне розширення цієї бази було неможливо в силу класового характеру урядової політики, в цілому розрахованої на захист інтересів верхівки правлячих класів.

Програма та практична діяльність нового уряду знайшли живий відгук серед широких кіл громадськості, все активніше підтримувала державно-політичні перетворення. Хоча значна частина їх виступала з національно-буржуазних позицій, проте поступово розширювалися масштаби вимог буржуазно-демократичного спрямування, характерних для вузького кола опозиційних угруповань кінця 40-х – початку 50-х років. Тепер вони звучали на загальнонаціональному рівні. Зважаючи на відсутність приватної преси та політичних організацій в цей період громадські настрої знаходили відображення в офіціозної друку. Все більше місце на її сторінках отримували публікації, присвячені питанням сільського господарства і становища селянства. У них зазнавало критики засилля лихварства в селі, піднімалося питання про триваюче розорення селянських мас, зачіпалася проблема аграрного перенаселення. Боргова кабала селян називалася в якості однієї з основних причин загострення соціальних суперечностей у країні.

Занепокоєння громадськості викликала і невирішеність багатьох соціальних проблем міського населення. В умовах зростання промислового пролетаріату, а також транспортних, будівельних і сільськогосподарських робітників національна публіцистика вказувала на необхідність вирішення суспільних проблем цієї категорії трудящих, що вимагають до себе загальної уваги. Найбільш важливими серед них були, як зазначалося вище, неврегульованість відносин між найманою робочою силою та підприємцями, а також проблема ринку робочої сили. Настійні вимоги вирішення цих проблем привели до розробки в 1965 р. проекту нового закону про працю, який рекомендувалося поширити і на приватний сектор.

Відповідно з появою більш розвинених форм суспільної свідомості і більш високого рівня політичної активності різних соціальних верств змінюється і внутрішньополітична практика правлячих кіл. В офіційній пропаганді все частіше чуються заклики до демократизації суспільного життя на основі «єдності і співпраці» всіх класів, причому нерідко акцент робиться на «покращенні життєвих умов мас». Підтримка народом урядових заходів розглядається як запорука успішної реалізації програм перетворень. Тому багато декларації уряду були відзначені «соціальним аспектом». Велике значення офіційною пропагандою надавалося роботі з інтелігенцією та студентством, покликаними, на думку урядових кіл, зіграти важливу роль сполучної ланки між урядом і масами в справі здійснення політики перетворень. Враховуючи значне поширення серед студентів радикальних поглядів, правлячі кола в спробі привернути їх до співпраці і в той же час зберегти контроль над усіма формами політичної активності в країні закликали не допускати проявів «фанатизму і вільнодумства» і діяти в руслі «поваги до законопорядку».

У своїй економічній політиці уряд М. Юсуфа відводило значне місце розширенню діяльності приватного капіталу. З одного боку, посилюються спроби адміністрації встановити більш жорсткий контроль над великими підприємницькими групами, що діють у своїх вузькокорисливих цілях, і більш ефективно використовувати їхній капітал в планах економічного розвитку. З іншого – уряд прагнув надати різні пільги представникам приватного сектору і таким чином стимулювати його участь у розширенні промислового будівництва. Велика увага приділялася змішаним державно-приватним підприємствам у рамках «керованої змішаної економіки». Взявши на себе асигнування розвитку ключових галузей економіки (енергетики, транспорту, розробки корисних копалин), держава створювала можливість для приватного сектора активно вкладати капітали в некапіталоємні підприємства в інших галузях. У той же час сфери докладання приватних капіталів і їх обсяг враховувалися в загальних планах економічного розвитку країни. Посилена увага до розвитку приватного підприємництва підкріплювалася вимогою передачі ряду державних підприємств у руки приватного сектора. Однак ці заходи не привели до істотного розширення участі у промисловому будівництві приватного капіталу.

У рамках програми соціально-економічних заходів до кінця 1963 р. було підготовлено і розглянуто радою міністрів проект нової конституції. В серпні 1964 р. після доопрацювання та затвердження урядом текст проекту був опублікований.

У положеннях нового Основного закону підтверджувався конституційно-монархічний лад Афганістану з наданням королю верховних повноважень у галузі виконавчої, законодавчої та судової влади. Членам королівської сім’ї заборонялося займати посади в парламенті, уряді та Верховному суді. Передбачалося роздільне функціонування трьох форм влади. У конституції підтверджувалися принципи національного суверенітету, права і свободи підданих: недоторканність житла і власності, свобода слова, друку, зборів, рівність підданих перед законом, свобода місця проживання та пересування. Важливим нововведенням конституції стало деклароване право на створення товариств і політичних партій із застереженням, що їх діяльність і завдання не будуть суперечити положенням Основного закону.

Державними мовами Афганістану оголошувалися пушту і дарі, причому мова пушту був названа національною, що відповідало духу розвитку національно-буржуазної ідеології (пуштунського націоналізму). Державною релігією був оголошений іслам ханіфітського толку. Водночас Основний закон обмежив вплив мусульманських богословів, особливо в галузі освіти і судочинства, переданих під безпосередній контроль держави.