Сфера відносин в родині, і шлюб, як соціальний інститут, в тій чи іншій мірі є предметом дослідження багатьох наук – філософії, соціології, психології та деяких інших. І, зрозуміло, великий внесок вносить література, так чи інакше, у віршах і в прозі, яка зачіпає сімейно-шлюбні відносини. Кожна з наук вивчає специфічні сторони функціонування і розвитку інституту шлюбу, дає загальне уявлення про сімейно-шлюбних відносинах у рамках своєї галузі наукового знання. Крім того, питання сім’ї та шлюбу постійно присутні у свідомості людей завдяки телебаченню, кіно, театру, релігії, мистецтва та іншим суспільним інститутам.

Протягом багатьох століть існування людства люди прагнуть жити сім’ями. За цей час з’являлися і відмирали інші форми спільного проживання, але сім’я, яка об’єднує чоловіка, дружину, дітей і інших родичів залишається основною одиницею людських спільнот.

Людина, яка має сім’ї, бурлака, одинак, за старих часів вважався збитковим, скривдженим долею і богом. Мати сім’ю, дітей було необхідно і природно, так само, як їсти, пити.

А ви звертали увагу на те, чим закінчується переважна більшість казок? Після різних пригод героїв очікує весільний бенкет. На якому оповідач був, «мед-пиво пив, по вусах текло, а в рот не попало». Далі цієї знаменної події – весілля або вінчання – казка не продовжується. Чому ж? Чи не тому, що казки закінчуються на тому моменті, де починаються будні? Спільне життя двох людей – це досить серйозна психологічна робота, і якщо один з партнерів до неї не готовий, шлюб розпадається або перетворюється на страждання. Причому страждають, на тільки чоловік, дружина, а й усі навколишні родичі, особливо діти.

Таким чином, романтичним, казковим ореолом оточений період залицяння і прагнення на щастя спільного проживання, але те, що буде далі і, власне має тривати набагато довше – саме це щастя, – виявляється покритим мороком невідомості. У своїй контрольній роботі я пропоную зазирнути за цю завісі і постаратися зрозуміти, що таке шлюб і сім’я в сьогоднішньому розумінні. Так само спробуємо розібрати проблеми молодої сім’ї, від чого вони відбуваються.

Шлюб має на увазі певну спільну психологічну роботу, що дозволяє пристосуватися один до одного і зберегти тривалий час переважний позитивний настрій, необхідний для комфортного спільного проживання. Існують численні варіанти позитивного ставлення один до одного, від дружби і симпатії до любові і пристрасті. Є така народна мудрість: «Любов – як хліб, її потрібно піч кожен день». Тобто це постійні спільні зусилля, працю з підтримки комфортних відносин.

У житті кожної людини родина займає особливе місце. У сім’ї росте дитина, з перших років свого життя засвоює норми співжиття, людських відносин, вбираючи з сім’ї і добро і зло. Ставши дорослими, діти повторюють у своїй родині все те, що було в сім’ї їх батьків. У сім’ї регулюються відносини дитини до навколишнього, в сім’ї він отримує досвід моральності. Моральних норм поведінки. Здійснюючи соціальну функцію, родина формує особистість в залежності від її культурного, соціального і духового рівня. Умови в родині, житло, гігієна, особливості життя-все залежить від соціальної політики держави, а від стану сім’ї залежить стан держави.

Основні поняття та актуальні соціально-психологічні питання родини не можна розглядати без знання таких понять, як особистість, соціум, суспільство, сім’я, шлюб, подружжя…

Сім’я – осередок суспільства, найважливіша форма організації особистого побуту, заснована на подружньому союзі і родинних зв’язках, тобто на багатосторонніх відносинах між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, братами і сестрами та іншими родичами, котрі живуть разом і провідними спільне господарство.

Особистість – феномен суспільного розвитку, конкретна людина, що володіє свідомістю і самосвідомістю.

Соціум – це своєрідна соціально-професійна громада, життєдіяльність якої протікає не в абстрактному, а в конкретному, як правило, умовно обмеженому і замкнутому просторі і цілком обумовлена характером домінуючих у ній міжособистісних, міжгрупових відносин і професійною діяльністю.

Суспільство – поняття в основному політико-соціологічне, характеризується сукупністю сформованих в країні соціальних відносин між людьми, структуру яких складає сім’я. А також соціальні, вікові, професійні та інші номінальні і реальні групи, а також держава.

Подружжя – це особиста взаємодія чоловіка і дружини, регульоване моральними принципами і підтримуване властивими йому цінностями.

Шлюб – історично змінюється соціальна форма відносин між чоловіком і дружиною. За допомогою якої суспільство впорядковує їх подружні батьківські права і обов’язки. Ядром сім’ї не завжди є шлюбні відносини. Сім’я – більш складна система відносин, ніж шлюб, оскільки вона об’єднує не тільки подружжя, але й дітей, родичів, близьких.

Сім’я – найважливіший інститут соціалізації підростаючих поколінь і являє собою персональну середовище життя і розвитку дітей, підлітків, юнаків, якість якої визначається параметрами конкретної сім’ї:

 • Демографічний – структура сім’ї (велика, що включає інших родичів, або нуклеарна, що включає лише батьків і дітей; повна або неповна; бездітна, однодетная, мало – або багатодітна);
 • Соціально-культурний – освітній рівень батьків, їх участь в житті суспільства;
 • Соціально-економічний – майнові характеристики і зайнятість батьків на роботі;
 • Техніко-гігієнічний – умови проживання, оснащеність житла, особливості способу життя.

Сім’я як мала соціальна група має ряд психологічних особливостей, характерних тільки для неї:

 • Наявність не однієї, а низки загальносімейних цінностей, які можуть змінюватися в процесі розвитку сім’ї;
 • Наявність діади (подружньої пари), взаємини в якій в значній мірі визначають характер взаємодії в сім’ї;
 • Включеність до неї представників різних поколінь набагато більший термін близького знайомства між її членами, ніж в інших групах;
 • Незв’язаність спільної виробничої діяльністю.

Сімейні відносини регулюються нормами моралі і права. Їх основу складає шлюб – легітимне визнання стосунків чоловіка та жінки, які супроводжуються народженням дітей і відповідальністю за фізичне і моральне здоров’я членів сім’ї. Важливими умовами сім’ї є спільна діяльність і певна просторова локалізація – житло, будинок, власність як економічна основа її життя. Таким чином, сім’я – це заснована на єдиній общесемейной діяльності спільність людей, пов’язаних узами шлюбу – батьківства – споріднення (кровного і духовного), що здійснює відтворення населення і наступність сімейних поколінь, а також соціалізацію дітей і підтримку членів сім’ї. Форми сімей різноманітні, їх типологізація залежить від предмета вивчення. Розглянемо найбільш типові сучасні моделі сімей:

 • Моногамна сім’я складається з шлюбної пари – чоловіка і дружини;
 • Полігамних – це шлюб одного з декількома;
 • Нуклеарна сім’я, що складається з батьків і дітей, тобто з двох поколінь;
 • Розширена сім’я об’єднує дві або більше нуклеарні сім’ї із загальним господарством і складається з трьох і більше поколінь – прабатьків, батьків і дітей (онуків);
 • Патріархальна (традиційна) сім’я є найбільш архаїчним типом сім’ї: у ній багато дітей і спільно проживають різні покоління родичів і свояків; суворо дотримуються національні і релігійні звичаї;
 • Неповні, материнські, «порожні гнізда» (подружжя, діти яких покинули батьківську сім’ю), що складаються з двох осіб;
 • Альтернативні сім’ї: основними є спільне життя без вступу в шлюб і створення комуни, гетеросексуальні пари.

Так уже задумано природою, що практично кожен з нас шукає в житті свою половинку, щоб стати єдиним цілим, стати сім’єю. У традиційному розумінні, сім’я – це союз двох різностатевих людей, що ведуть спільну життєдіяльність, що народжують дітей, підтримують один одного «в горі і в радості». Це найпопулярніший вид шлюбу.

Однак, соціологи вже давно виділили кілька інших видів шлюбу , ранжируваних за складом, статевої приналежності і тій мірі свободи, який дають один одному подружжя. Вільний шлюб, незайманий шлюб, гостьовий – яких тільки спілок не буває. Причому, в наші дні це не така вже й рідкість. Спробуємо розібратися.

Невинний шлюб

Цей союз двох сердець зовні мало відрізняється від традиційного. Однак, у незайманому шлюбі. Як вже нескладно здогадатися з назви, подружжя не живе статевим життям. Причин може бути декілька. І недосвідченість, необізнаність молодого подружжя у питаннях сексу, і серйозне захворювання одного з них, і досить похилий вік чоловіка та дружини. Також популярний незайманий шлюб серед прихильників якоїсь ідеології чи банального небажання мати дітей.

Найчастіше все ж зустрічаються спілки літнє подружжя, які живуть разом. Ведуть побут і господарство, ходять на культурні заходи і дуже дружні між собою. Тільки сексу немає. А навіщо він нам, сміються вони? Їм у їхньому віці добре і без сексу.

Груповий шлюб

У соціології є такі терміни: поліандрія (многомужество) і полігінія (багатоженство). У побуті так називають груповий шлюб. Зазвичай такий вид шлюбу існує в патріархаті. Багатоженство підтримується масульманством і деякими іншими народами. У деяких країнах груповий шлюб має законним статусом. Тобто прямо так в законі і прописано: у чоловіка має бути кілька дружин, які його будуть ублажати, народжувати йому дітей, вести господарство. Правда, він зобов’язаний матеріально утримувати свій гарем. Нікого не обділяти, а то буде наказу владою. Ось така от плата за задоволення.

Багатоженство зазвичай називають недрукованим словом, це офіційно не визнаний вид шлюбу. Суть його: жінка живе з кількома чоловіками, не пов’язаними між собою кровними узами.

Вільний

Такий союз стає популярнішим з кожним днем серед зайнятих та ділових людей, змушених вести діяльність у різних точках земної кулі. Наприклад, акторів. Кожного разу зйомки фільмів проходять в різних країнах, по кілька місяців або навіть років. Якщо чоловік не хоче жити поруч у гримерці, настає період вільного шлюбу. Коли люди не дають один одному жодних зобов’язань. Тим більше, подружжя зірочок розуміють, що творча особистість не зможе без фліртов і романів на знімальному майданчику, от і дають «добро» на позашлюбні зв’язки. Те ж саме стосується ділових персон, які постійно живуть у відрядженнях.

Вільним шлюбом також називають людей, що живуть під одним дахом, але дали один одному дозвіл на сексуальне життя з різними партнерами.

Гостьовий шлюб

Трохи схожий на вільний, адже люди, які в ньому живуть, теж змушені проводити один з одним мало часу (із-за роботи або з інших причин). Однак, гостьовий вид шлюбу не передбачає полігамність інтимних відносин.

Зазвичай в гостьовому шлюбі живуть моряки та їхні дружини, змушені по шість-дев’ять місяців дати чоловіка з рейсу, старателі артілі, виїжджаючі на сезон, зазвичай триває по пів року, актори, вічно роз’їжджають по зйомках. Або це можуть бути актори з різних міст. Один, наприклад, живе і працює в Москві, виступає в столичному театрі, знімається в кіно. А інший живе у Санкт-Петербурзі, теж грає спектаклі на міських театральних майданчиках. Обидва відбулися, в обох своє життя. Як вчинити? Ризикнути кар’єрою, любов’ю мільйонів шанувальників? Або приїжджати один до одного на вихідні і свята? Багато хто, хто живе в такому гостьовому шлюбі. Можуть похвалитися, що кожна зустріч з чоловіком – це спалах пристрасті та кохання. Непогано, так?

Виходить, що сучасний підхід до шлюбу вбиває, як таку «осередок суспільства», народжуючи на світ інші (і не завжди витончені) форми і види шлюбу, союзу двох людей, які все-таки називають себе сім’єю. І, може, зовсім не важливе питання – який вид шлюбу у вас зараз є, головне – щоб люди знаходили в такому союзі все те, що вони шукають: любов, підтримку, взаєморозуміння.