Етнологія

Етнологія як наука

1. Етнологія та етнографія, соціальна та культурна антропологія, фолькскунде і фьолькеркунде.
2. Об’єкт та предмет етнології. Етнос, етнічна група (етнічна меншина), етнографічна група (субетнос).
3. Методологія та методика етнологічних досліджень.
4. Зв’язок етнології з іншими науками. ЇЇ місце серед гуманітарних наук.

Теорія етносу, нації та етнічних процесів

1. Теорії етносу.
2. Теорії нації.
3. Етнічність та її основні концепції.
4. Етнічні процеси. Їх класифікації: стадіальна, типологічна, комунікативна

Основні поняття та категорії етнології

1. Терміни зі сфери соціального життя етносів: громада (община), рід, фратрія, плем’я, потестарна організація.
2. Основні поняття сімейно-шлюбних стосунків.
3. Категорії з системи спорідненості та статево-вікової стратифікації.
4. Категорії з духовної культури народів. Свято, обряд, традиція, ритуал, звичай, побут, пережиток, інновація.

Класифікації народів світу

1. Географічна (ареальна) класифікація.
2. Антропологічна класифікація і особливості її використання в етнологічних дослідженнях.
3. Класифікація народів за господарсько-культурними типами.
4. Етнолінгвістична класифікація народів.
5. Класифікація за релігійною належністю та релігійна структура населения світу.

Міфологічна школа в етнології

1. Характеристика праці Потебні О.О. “О мифическом значении некоторых обрядов и поверий”.

Еволюціонізм та функціоналізм

1. Основні ідеї еволюціонізму. Основоположники цього наукового напрямку та їх праці.
2. Методологічні засади функціоналізму. Головні представники функціоналізму.
3. Порівняльна характеристика праць Джеймса Фрезера.

Фрейдизм

1. Етнографічні ідеї в праці З. Фрейда ”Тотем і табу”.

Американська школа “культура і особистість”. Структуралізм

1. Основні ідеї та представники етнопсихологічної школи в Америці “культура і особистість”.
2. Аналіз праці Маргарет Мід “Как растут на Новой Гвинее”.
3. Методологічні засади структуралізму.
4. Клод Леві-Строс про магію та особу чаклуна/шамана в праці “Структурна антропологія”.