Можна виділити такі чинники, що сприяють розвитку і закріпленню японського характеру: клімат, географічне положення країни, а також тривалий період ізоляції Японії від впливу зовнішнього світу.

Географічне положення Японії надав великий вплив на виникнення і формування багатьох звичаїв країни та її культурних цінностей. Вчені називають це вплив географічним детермінізмом. Японія, країна острівна і відокремлена від азіатського континенту труднопреодолімим морями, розвивалася, як в географічній так і культурній сферах, у відносній ізоляції, не зазнаючи впливу інших країн. До того ж Японія – гірська країна, тут мало місць придатних для проживання. Внаслідок цього людям на островах доводилося селитися скупчено, сусіди добре знали один одного. До того ж цим же умовою можна пояснити і сучасну планування японських міст, наявність величезного числа багатоповерхових будинків: так як територій придатних для будівництва обмежена кількість, то міста поширюються не по всій території (горизонтально), а ростуть завдяки додавання поверхів, тобто в височінь (вертикально). Концепція гармонії, злагоди, стала найважливішим фактором життя японців, що допомагає підтримувати взаємини всередині замкнутого спільноти живуть разом людей.

До того ж на формування японського характеру великий вплив зробив клімат. Спекотне літо і рясні дощі сприяли розвитку інтенсивних форм сільського господарства, таких як вирощування рису, яке традиційно вимагало поділу суспільної праці з іригації, висаджування і збирання врожаю. Щоб досягти високої продуктивності на малому просторі, люди повинні були співпрацювати, так як вони не могли вирощувати рис без допомоги сусідів. Працюючи разом, вони були здатні виробити більше продуктів харчування. Сформувався свого роду «кодекс згоди», і люди уникали виступати проти бажання групи (об’єднання, громади) через острах бути виключеними зі спільноти односельців. Люди жертвували собою і працювали на громаду, яка, у свою чергу, підтримувала їх, таким чином, японці поєднували свої власні інтереси з цілями групи і прибували в комфортному для них стані гармонії. Дані риси поведінки характерні і для сучасного японського суспільства: наприклад це можна простежити на швидкому економічному і політичному підйомі Японії після поразки у Другій світовій війні.

З XVI століття Японія перетворилася на одну з найбільш закритих, ізольованих цивілізацій: під страхом смертної кари японцям було заборонено покидати межі своєї країни, будувати великі судна, придатні для далеких плавань. Країна була практично закрита і для іноземців – виключення було зроблено тільки для голландців і китайців, яким дозволялося (з обмеженнями) вести торгівлю. Уряд вигнало з країни всіх католицьких місіонерів, так як християнство набуло великої популярності, особливо в народних масах. Але навіть в ту епоху штучної ізоляції, яка тривала майже два століття, Японія продовжувала засвоювати досягнення інших культур; через голландських купців до Японії потрапляли європейські книги. Вчений еліта, користуючись плодами західної культури і науки, пізніше, в XIX столітті, змогла застосувати їх для перетворення своєї країни. Хоча довготривала «закритість» Японії згубно позначилася на економічному розвитку країни, вона в той же час сприяла виникненню феномена японської національної психології. І коли в середині XIX століття Японія зустрілася віч-на-віч з іноземними державами, японська традиційна культура, законсервована в епоху Токугава, змогла успішно протистояти впливу західної культури, порівняно безболісно засвоювала при цьому її найбільш раціональні елементи.

Можна виділити ще один фактор, що впливає на формування японського національного характеру – це запозичення елементів іноземної культури. Явище запозичення проявилося в історії Японії досить рано. У 604-605 роках принц Сьотоку-Тайс, прихильник китайської моделі розвитку, створив перший звід законів, в якому поєднувалися принципи конфуціанства і буддизму. Сьотоку посилав молодих японців навчається в Китай і Кореї, а також запрошував звідти ремісників, ченців і вчених. Ще більш рішучим і послідовним реформатором виступив принц Кару, який прийшов до влади після державного перевороту в середині VII століття. Ця подія отримала в Японії назва Тайка – «Велика перерва», і не тільки тому, що відбулася зміна царюючого роду, а й тому, що все життя японського суспільства стала активно перетворюватися за китайським зразком. Це стосувалося структури адміністративного апарату, розподілу наділів між селянами і чиновниками, системи сплати ренти-податку. У Японії було прийнято китайське ієрогліфічне письмо (пізніше воно було суттєво трансформовано), китайська мова вважався офіційним письмовим мовою. Стародавня релігія японців (синтоїзм) збагатилася за рахунок даосизму і врешті-решт зуміла знайти якийсь компроміс з буддизмом, який прийшов з Китаю в VI столітті. Китаїзація Японії була настільки велика, що перед дослідниками постає питання про самостійність японської цивілізації. Деякі історики вважають, що на першому етапі свого життя японська цивілізація була вторинною, периферійною по відношення до Китаю. Однак активне запозичення чужого не позбавило Японію її оригінальності, яка з плином часу виявлялася все сильніше. Елементи китайської цивілізації, перенесені на острови, істотно трансформувалися і давали інші результати. У результаті в Японії сформувалась майже унікальна здатність ревно зберігати неповторні традиції своєї культури і продуктивно освоювати досвід інших цивілізацій – здатність, яка на сучасному етапі розвитку глобальної цивілізації дає цій країні величезні переваги. І сьогодні запозичення найбільш підходящих сторін і властивостей інших систем є невід’ємною частиною культурної індивідуальності японців. Даний процес став одним з найважливіших чинників піднесення економічної могутності Японії, тому що нові технології і супутні їм ціннісні системи легко приживаються на японській національному грунті. Але на жаль впливу індустрії на навколишнє середовище і життя людей часто належним чином не враховуються, хоча і тут вже приймаються спроби для подолання цього негативного наслідки: японці відтворюють зруйновану природну обстановку шляхом створення парків, садів, великих територій лісонасаджень.

Отже, основними факторами, що сприяють розвитку і закріпленню японського характеру, є: географічне розташування країни, її кліматичні умови, досить тривалий період ізоляції Японії від інших країн, а також процес запозичення японським суспільством елементів інших країн.

Звичайно, зараз Японія не є такою, якою уявлялася раніше для багатьох представників європейських країн. Вулицями її міст вже не розгулюють гейші у традиційному вбранні, та й чоловіки давно воліють кімоно європейський костюм, але все ж ті риси характеру, які були притаманні японцям протягом тривалого часу, збереглися і в наші дні. І хіба не ці якості забезпечили, в кінцевому підсумку, той вражаючий стрибок в економічному розвитку, який здійснила Японія, зайнявши лідируючі позиції у світі всього за кілька десятиліть?!

До групи загальноетнічних рис національного японського характеру, в даній курсовій роботі, були включені: працьовитість, сильно розвинене естетичне почуття японців, любов до природи, відданість традиціям, схильність до запозичень і етноцентризм. До рис групової поведінки можна віднести такі якості як дисциплінованість, відданість авторитету, почуття обов’язку. А буденно-життєвими рисами японського національного характеру є наприклад такі: ввічливість, акуратність, самовладання, ощадливість, допитливість.

Працьовитість і пов’язане з ним старанність у всіх сферах трудової діяльності – найважливіша риса японського національного характеру. Зрозуміло це не вказує на те, що наприклад німці, американці чи англійці менш працелюбні. Але в кожної нації своє ставлення до праці. Так наприклад, німець працює розмірено, економно, у нього все розраховано і передбачено. Японці віддаються праці самовіддано, з насолодою. Притаманне японцям почуття прекрасного вони висловлюють і в процесі праці.

Протягом багатьох століть в Японії культивувалося почуття прекрасного, перетворюючись поступово в свого роду релігійний культ поклоніння красі, який поширювався серед всіх верств населення. Здавна в навчання писати ієрогліфи на рівних правах входили вимоги та правильності і краси, що виробляло з дитинства стійкий естетичний навик. Ієрогліфічна система складна, вона вимагає бездоганної точності лінії, її краса і виразність давалися лише шляхом емоційного творчого зусилля. Природно, переписування ієрогліфів розглядалося як заняття на рівні естетики. У японській мові є естетичні поняття ханами – милування квітами, цукімі – милування місяцем і юкимі – милування снігом, виражають суттєву частину повсякденного життя. Традиція поклоніння прекрасного передається від покоління до покоління. Вона дається взнаки у всьому, виявляється в почуттях, словах і вчинках. Самі японці вважають, що властиве їм особливе відчуття краси – це їхнє національне надбання, яким іноземці можуть тільки захоплюватися.

У японській культурі органічним чином поєдналися буддійська споглядальність і синтоїстське обожнювання природи, коли кожна травинка, камінець, пташка або рибка вважаються носіями і виразниками високої духовності і глибокого сенсу. Довгий час трепетне ставлення до природи сприймалося індустріальним Заходом як ознака культурної застою і причина науково-технічної відсталості цієї країни. «Проте наукові і технічні успіхи сучасної Японії посоромили подібне зарозумілість Заходу, більше того, вони доводять, що саме збереження традицій дозволило цій країні уникнути типових хвороб сучасної цивілізації». Прагнення до краси і гармонії зумовило виняткову увагу і до естетики середовища проживання. Ніколи японське житло не будується наспіх, непродумано, воно обов’язково строго орієнтоване по сторонах світу, як це приписано традицією, його планування узгоджується з природним оточенням, ландшафтом, рослинністю, водоймами. Куточок природи (рослини, рибки в акваріумі) неодмінно присутні в будь-якому японському будинку. Строго продумані і доповнення, внесені в природне середовище людьми – сади і парки, альтанки, скульптури, прикраси. Сади каменів, мистецтво ікебани, чайна церемонія і сьогодні залишаються засобом гармонії – з природою, людьми, самим собою, дозволяють уникати стресів, які є неминучими внаслідок урбанізації.

Традиціоналізм став найважливішою рисою японського характеру. Сформовані в японському суспільстві традиції особливо яскраво виражають ідею наступності в суспільному житті, закріплюючи національні, культурні та побутові елементи. Японці дбайливо ставляться до культурної спадщини минулого, вони зберігають класичний театр, чайну церемонію, ікебану. У динамічному суспільстві XX століття японці шукають опору в постійності і знаходять його у традиційних формах мистецтва. Японці у всьому бачать сенс, що йде корінням в далеку давнину. На Новий рік біля кожного будинку ставляться гілки сосни (символ довголіття, могутності), сливи і бамбука (символ постійності і чесноти), розвішуються пучки соломи і вузькі паперові смужки. Солом’яні пучки потім спалюють, для того щоб відігнати злих духів, як це робили в давнину. Особливо сильний вплив на японців традиційних цінностей сімейного системи, яка завжди носила консервативний характер. У сучасній Японії з великою увагою ставляться до традицій, до далекого минулого, до пам’ятників старовини. Японці посилено прагнуть зберегти незмінними успадковані від попередніх поколінь норми поведінки, форми культури. Для них характерне дбайливе ставлення до сформованого укладу життя як до культурної спадщини, увагу не тільки до змісту поведінки, але і до зовнішніх проявів, до стилю, завдяки чому форма поведінки залишається особливо стійкою. Нинішня ситуація в Японії свідчить про живучість традицій у політичному мисленні і соціальну поведінку японців. Японський традиціоналізм надає багатоаспектне вплив на суспільно-політичне життя країни.

Про запозиченнях елементів інших культур вже говорилося у другому розділі курсової роботи. До цього можна додати, що японці переймали в інших те, що становило для них інтерес на конкретному етапі їх історичного розвитку. Кожен елемент чужої культури освоювався таким чином, щоб можна було його пристосувати до японських умов. У результаті запозичення завжди носили прагмагіческій характер, та й не завжди їх можна було назвати запозиченнями, скоріше мова може йти про трансформацію, стосовно соціальним чи іншим потреб Японії. У всьому цьому процесі чітко проглядається стійкий етноцентризм, що з’явився живильним середовищем однією з домінуючих рис японського національного характеру – гордості за свою націю.

Японський етноцентризм має глибокі історичні корені. Він обумовлений особливостями етногенезу, географічним положенням та специфікою виробництва в країні, всім ходом соціального розвитку. Відірваність від континентальних цивілізацій, постійна готовність до навалам породили у японців прагнення до замкнутості, посилили націоналістичні тенденції.

Ввічливість, акуратність, терплячість, ощадливість, допитливість та інші, близькі до них риси буденно-життєвого плану групуються навколо стрижневої риси – самовладання, що має найрізноманітніші відтінки.

У Японії популярний вислів: «Самурай холодний, як його меч, хоча і не забуває вогню, в якому цей меч був викований». І дійсно, самовладання і стриманість – якості, які з давніх часів вважалися у японців першими ознаками хоробрості. Ці риси національного характеру багато в чому обумовлені впливом буддизму, який проповідував терпіння, стриманість і стриманість. У середні століття, коли самурай зобов’язаний був зберігати присутність духу у відповідальних випадках, ці якості вважалися, безумовно, необхідними. Ідея помірності і самообмеження пронизує всю японську культуру, і японець з дитячих років осягає суть висловів Лао-цзи «Той, хто знає, де зупинитися, не піддає себе небезпеці», «Той, хто знає свій жереб, той не буде принижений», на все життя ввібравши ідею про те, що не можна бажати більшого, ніж тобі відпущено долею.

Цікаві в цьому зв’язку життєві правила, яким рекомендується дотримуватися японцям: 1) примиряється з ситуацією, якою б вона не була, 2) знаходь можливість дотримуватися встановлених правил; 3) обмежуй себе в розвагах; 4) причиною нещастя вважай самого себе. Виконання цих правил, у свою чергу, позначилося на особливому підході японців до оцінки об’єктивної дійсності: у характері японців і їх світогляді яскраво позначився фаталізм. Ця риса має глибокі корені у свідомості японців. У надзвичайних обставинах, під час стихійних лих японці вважають за краще дотримуватися позиції пасивного вичікування. Книги, п’єси, пісні, в яких трактуються поняття «доля», «рок», «вирішеним», цінуються і користуються великою популярністю у сучасних японців. Фаталізм, ірраціональне відчуття вирішеним простежується в різних аспектах життя: за багатьма життєвими подіями японці бачать якісь приховані сили. Проте паралельно у сучасних японців отримав розвиток і раціональний підхід до дійсності, часто пов’язаний з особистими інтересами. Критерієм раціональної поведінки є успіх в житті, який, вважають японці, залежить в першу чергу від ощадливості й у великій мірі від ввічливості.

Скромність і стриманість – одна з найважливіших рис належної поведінки в Японії. У японському суспільстві від його членів чекають прояви скромності незалежно від їх соціального стану. Це означає, що вони зобов’язані навчитися коригувати особисті прояви здібностей, знань і благополуччя. Самовпевненість не схвалюється, вітається ввічливість і люб’язність по відношенню до оточуючих. Подібне ставлення ілюструє відома японська приказка: «Виступаючий цвях забивають», що означає, що ті, хто демонструють свої здібності занадто відкрито, ризикують бути засудженими іншими.