Категорії спорів.

Суб’єкт, права якого порушені, може вимагати:

 • визнання цього права;
 • визнання правочину недійсним;
 • припинення дії, яка порушує право;
 • відновлення становища, яке існувало до порушення;
 • примусове виконання обов’язку в натурі;
 • зміна правовідношення;
 • припинення правовідношення;
 • відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
 • відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
 • визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Суд також може захистити право інтелектуальної власності та охоронювані законом інтереси іншим цивільно-правовим способом, що встановлений договором чи законом.

Суперечки щодо інтелектуальної власності поділяються на дві групи. До першої відносяться суперечки про визнання (чи невизнання) результату інтелектуальної діяльності об’єктом інтелектуальної власності. Стосовно об’­єктів промислової власності це суперечки:

 • пов’язані з відмовою у видачі патенту;
 • по запереченнях третіх осіб проти видачі патенту;
 • про визнання патенту недійсним.

До другої групи відносяться суперечки, що стосуються порушення прав:

 • про заборону дій, що порушують права на патент;
 • про відшкодування шкоди, заподіяної порушником патентних прав;
 • про визнання дій, що не порушують патент;
 • про післякористування винаходів, пов’язане з укладанням чи використанням ліцензійних угод;
 • про надання примусової ліцензії;
 • про виплату винагороди автору роботодавцем;
 • про компенсацію за використання винаходу державою тощо.

Форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності.

Існує дві форми захисту прав інтелектуальної власності: юрисдикційна і неюрисдикційна. Неюрисдикційна форма передбачає захист права інтелектуальної власності своїми силами, без звернення за допомогою до державних або інших компетентних органів, тобто самозахист. Наприклад, це може бути відмова здійснити певні дії, передбачені укладеним договором про передачу (уступку) майнових прав інтелектуальної власності або ліцензійним договором, відмова від виконання недійсного договору тощо. Обрані засоби самозахисту не повинні бути забороненими законодавством та не повинні суперечити моральним засадам суспільства.

Юридичні форми захисту застосовують два порядки захисту: загальний (судовий) та спеціальний (адміністративний). Загальний порядок захисту здійснюється в судах.

Спеціальний порядок захисту прав здійснюється в органах державного управління або в органах Антимонопольного комітету України, або в органах державної митної служби України.