Авторські права і суміжні права охороняються Законом України “Про авторське право і суміжні права”.

Цей закон охороняє особисті (немайнові) і майнові права авторів і їхніх правонаступників, пов’язані зі створенням і використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), а також прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (суміжні права).

Крім того, немайнові і майнові права власників авторського права і суміжних прав охороняються іншими законами України, а саме;

 • Про інформацію (1992);
 • Про друковані засоби масової інформації в Україні (1992);
 • Про науково-технічну інформацію (1993);
 • Про збереження і розвиток народних художніх промислів України в ринкових умовах (1993);
 • Про телебачення і радіомовлення (1993);
 • Про захист інформації в автоматизованих системах (1994);
 • Про наукову і науково-технічну експертизу (1995);
 • Про інформаційні агентства (1995);
 • Про рекламу (1996);
 • Про видавничу справу (1997);
 • Про систему суспільного телебачення і радіомовлення в Україні (1997);
 • Про державну підтримку засобів масової інформації і соціальний захист журналістів (1997);
 • Про професійних творчих працівників і творчі союзи (1997);
 • Про кінематографію (1998) тощо.

Це питання знайшло своє відображення також в :

 • Конституції України,
 • Цивільному кодексі України;
 • указах Президента України,
 • постановах Кабінету Міністрів України,
 • у низці постанов Верховної Ради України ,
 • нормативних актах Українського агентства з авторських і суміжних прав (УААСП).

За загальним правилом твір може бути використаний третіми особами тільки з дозволу власника авторського права.

Найбільш поширеними є права:

 • копіювати чи іншим способом відтворювати твір,
 • здійснювати звукозапис виконання твору;
 • виконувати перед публікою твори, зокрема, музичні, драматичні чи аудіовізуальні;
 • здійснювати публічний показ творів по радіо чи телебаченню, іншими способами трансляції; переводити на іншу мову літературні твори;
 • здійснювати прокат, особливо творів, записаних на носій і комп’ютерні програми;
 • екранізувати твори і, зокрема, створювати на їхній основі аудіовізуальні твори.